Kategoriarkiv: Uncategorized

Vejledning til print af SKAT’s ”Sumoplysninger for virksomhed”

OBS: Skat har netop skiftet det gule logo, som vises herunder i toppen af siden ud, men indholdet er det samme !

1. Log på www.skat.dk med dit CVR.nr, og TastSelv-kode eller med NemID

2. Vælg på forsiden ”Indberet eIndkomst”

3. Vælg ”Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn”

4. Vælg herefter ”Afstemning af indberetning”

5. Et nyt vindue åbner. Vælg felter som markeret med rødt nedenfor, og klik på ”Start”

6. Vi skal bruge summen af Feltnr. 0013, 0014, 0041, 0046 og 0147. Du kan bevæge dig frem og tilbage mellem felterne med de lilla pile. Du skal selv lægge tallene sammen, og skrive den samlede sum i Dansk Håndværks Lønsumsindberetning.

VIGTIGT:
– Du må ikke vælge ”Bestil som fil”, da vi ikke kan finde de korrekte tal i det resultat.
– Hvis et af felterne ikke findes, så er tallet nul (0).

7. Felt nr. 0069 skal noteres i Dansk Håndværks Lønsumsindberetning i et felt for sig selv.

VIGTIGT: Du skal vedhæfte en kopi af skærmbilledet ovenfor ”Sumoplysninger for virksomhed”, idet vi skal kunne se tallene i felterne 0013, 0014, 0041, 0046 og 0147 samt feltet 0069.

Hvis virksomheden drives i selskabsform, skal vi også bruge lønsumsoplysninger på indehaveren

 1. Klik på ”Tilbage”-knappen
 2. For at finde indehaverens lønsum, skal der nu vælges nogle andre markeringer end tidligere. Når felterne er udfyldt jf. de røde markeringer nedenfor, skal du vælge ”Start”.
 3. Du har nu en oversigt over indehaverens lønsumsoplysninger. Disse tal skal ikke indtastes nogen steder.Disse oplysninger skal sendes som dokumentation sammen med lønsumsskemaet. Vi skal kunne se tallene i Feltnr. 0013, 0014, 0041, 0046 og 0147, og vi forventer ikke at det hele kan være i ét skærmbillede. Du kan bevæge dig frem og tilbage mellem felterne med de lilla pile.

  Denne procedure skal kun gøres for indehaveren.

VIGTIGT:
– Du skal anonymisere (overstrege/sløre) de sidste 4 cifre i CPR-nummeret.
– Du må ikke vælge ”Bestil som fil”, da vi ikke kan finde de korrekte tal i det resultat.


OBS: Drives virksomheden i selskabsform, skal indehaverens oplysninger markeres.

 • Menupunkt ”Indberette/forespørg på e-indkomst/letløn er der ikke?
  Kommer menupunktet ”Indberette/forespørg på eIndkomst/LetLøn” ikke frem på skærmen, skal du selv tilføje det. Det gør du ved at gå ind på menupunktet ”Ændre tilmeldingsoplysninger”. Her kan du ved hjælp af et flueben tilmelde dig denne valgmulighed. Det vil typiske være de virksomheder, der besøger siden første gang, der ikke automatisk har dette valg.
   
  Har du fortsat ikke mulighed for at vælge dette menupunkt, vil den typiske årsag være, at din virksomhed er registreret forkert i Erhvervsstyrelsen. Du skal derfor kontakte Erhvervsstyrelsen og få din registrering bragt i orden. Du har formentlig allerede hørt om dette fra SKAT, men har endnu ikke fået virksomheden registreret rigtigt. Du kan ændre din registrering på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erhvervsstyrelsen.dk
  .
   
 • Virksomheden havde ingen ansatte i 2019, men er oprettet som arbejdsgiver
  Du følger vejledningen indtil du når siden ”Produktions- system”. Vælg ”Skattekort – forespørgsel”. Der åbner nu et skærmbillede, som du skal printe.
   
  Gå nu tilbage til siden ”Produktionssystem”. Vælg nu ”Forespørg/Tilbagefør indberetninger”. Vælg perioden ”Januar 2019” til ”December 2018” og tryk på søg. Der åbner nu et skærmbillede, som du skal printe.
Begge print skal indsendes med skemaet.
 • Virksomheden havde ingen ansatte i 2019 og ikke oprettet som arbejdsgiver
  Hvis virksomheden ikke har muligheden for at hente ovennævnte oplysninger i e-Indkomst på SKAT’s hjemmeside udfyldes skemaet med 0 anført ud for ”Den kontingentpligtige lønsum i alt” og indsendes med en revisorpåtegning.

Opgørelse af den kontingentpligtige lønsum

I den kontingentpligtige lønsum indgår samtlige direkte og indirekte lønomkostninger, der tilfalder lønmodtagerne i forbindelse med ansættelsesforholdet.
I lønomkostningerne indgår alle de løndele, der berettiger til feriegodtgørelse og ferietillæg samt udbetalt feriegodtgørelse, ferietillæg samt løn under ferie. I løn- omkostningerne indgår også løn under sygdom, beregnede og beskattede personalegoder, feriefridage og SH-betalinger, fritvalgs- og særlige opsparingsordninger, bruttolønsordninger mv.
Lønmodtagerens eget bidrag til pension og ATP kan ikke fratrækkes lønsummen ved kontingentberegningen.

Ansatte under andre fagforbund

Virksomheder, der har indgået tiltrædelsesoverenskomst med andre fagforbund for andre medarbejdergrupper, f.eks. smede og jern- og metalarbejdere, og som betaler en særlig afgift/bidrag til uddannelsesfond – kan få halvdelen af denne afgift fradraget i lønsumskontingentet.
Kopi af indbetalt bidrag skal vedlægges, og Dansk Håndværk foretager fradrag herfor.

Indsendes skemaet ikke rettidigt

Såfremt dette skema samt kopi af ”Sumoplysninger for virksomhed” ikke fremsendes rettidigt og ej heller indsendes efter påmindelse herom, kan Dansk Håndværk foretage en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens lønudbetalinger og lægge denne ansættelse til grund for kontingentberegningen. Den skønsmæssige ansættelse kan blive sat op med indtil 50 % af det foregående års kontingent jf. § 5 i Kontingentregler for Dansk Håndværk.

Lær af afgørelser og domme i byggeriet – denne gang om tilbudsgivning

I samarbejde med Nexus Advokater bringer vi her uddrag af artikler med relevans for Dansk Håndværks medlemmer. Entrepriseadvokat Simon Heising fra Nexus Advokater skriver hver uge en artikel om en afgørelse indenfor byggeriets områder. Vi bringer her en kort opsummering samt et link til Nexus Advokater, hvor man kan læse hele artiklen. På den måde… Læs mere

SPØRGESKEMA – DANSK HÅNDVÆRKS SPØRGEGRUPPE

Dine svar behandles fortroligt og bliver udelukkende brugt i anonym form sammen med svar fra andre medlemsvirksomheder. Resultaterne bruges blandt andet i Dansk Håndværks kommunikation til medier, hvor vi gør opmærksom på branchens problemer og løsningsforslag. Udfyld felterne og klik derefter på “SEND” nederst. Læs mere

Miniguide til en cirkulær byggebranche: Du kan nemt være med!

Cirkulær byggebranche, cirkulære byggeløsninger, cirkularitet. Alt sammen begreber vi hører mere og mere om, men hvad dækker det egentlig over? Det handler i al sin enkelthed om bæredygtighed – at leve på jorden på en måde, der ikke går ud over vores børn og børnebørn. Det lyder måske som luftige begreber og ”politiker-snak”, men du… Læs mere

Håndværkergaranti – for kunder

Dette punkt henvender sig til dig, som vil være kunde hos en virksomhed, der er dækket af Håndværkergaranti Håndværkergaranti har til formål at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og medlemsvirksomheder. Garantiordningen fungerer som et sikkerhedsnet under private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det håndværk som en medlemsvirksomhed af Dansk… Læs mere

Vil forlænge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode til 40 dage

Regeringen vil forlænge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode til 40 dage Det fremgår blandt andet af regeringens 2025-plan. Men de ekstra 10 dage vil særligt ramme små virksomheder, der gerne vil gøre en social indsats ved at beskæftige medarbejdere, der ellers har svært ved at finde arbejde, eksempelvis på grund af svingende eller højt sygefravær. Morten Frihagen… Læs mere

Fakta om SMVerhvervslån.dk

Her kan du læse fakta om hvordan SMVerhvervslån fungerer og de krav der stilles. Nederst på siden kan du gå videre til selve netsiden med låneansøgning OM UDLÅN: SMVerhvervslån.dk er SMV-venlige erhvervslån på mellem 200.000 kr. og 5.000.000 kr. til den til enhver tid lavest gældende markedsrente. Låneanmodningen lægges ud på SMVerhvervslån.dk’s online markedsplads, med… Læs mere

Få to måneders ubegrænset adgang til 10 millioner flotte fotos og illustrationer

Særlig fordel for medlemmer af Dansk Håndværk I samarbejde med virksomheden JumpStory giver Dansk Håndværk dig nu adgang til flere end 10 millioner fotos og illustrationer samlet ét sted. Som medlem af Dansk Håndværk, kan du få ubegrænset adgang til dette billedarkiv i to måneder. Du kan downloade og bruge billederne præcis som du har lyst til. Hvis… Læs mere

Rekrutteringsydelser alle kan få gavn af

Rekruttering kan være dyrt, tidskrævende og besværligt – og hvad nu hvis du får ansat den forkerte? Et nyt samarbejde mellem Dansk Håndværk og Akademikernes A-kasse betyder, at du nu kan få gratis hjælp til at rekruttere den helt rigtige akademiske medarbejder.   Få hjælp til at ansætte den rigtige akademiske medarbejder Måske skal du… Læs mere

Lærlinge der har Power

Torsdag den 28. februar var der en livlig aktivitet hos Dansk Håndværk på 6. sal. Flere lærlinge deltog i ét-dags kurset Lærling med Power. Lærlingene var spændte på dagen, og de var ikke helt forberedte på, hvad dagen ville byde på. Efter 30 minutters introduktion var de alle aktive og i gang med en proces om… Læs mere

Rekord i pensionstjek i 2018

Rekord i pensionstjek i 2018 Medarbejdere med pension i PensionDanmark tjekkede i 2018 pensionen over 800.000 gange. Det er ny rekord og en stigning på over 50 pct. i forhold til året før. Fire ud af ti logins skete via PensionDanmarks app. Medarbejderne kan nemt og hurtigt tjekke deres pensionsordning ved at logge ind på… Læs mere

Lærlinge skal lære disciplin, respekt og målrettethed

Lærlinge har brug for træning i at lære deres styrker og begrænsninger at kende, både fysisk og mentalt.  De skal lære at håndtere forandringer og forstyrrelser, at træffe valg og fravalg samt at håndtere de krav og forventninger, de møder fra kunderne, virksomheden og sig selv.  I slutningen af februar kan din lærling komme på… Læs mere

Formand for Dansk Håndværk: Ingen revolutionerende finanslov

Formanden for Dansk Håndværk og SMVdanmark – det tidligere Håndværksrådet – Niels Techen, er ikke ligefrem imponeret over finanslovsforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti.   Ifølge formanden for Dansk Håndværk, Niels Techen, er finanslovsforliget et udtryk for, at det snart er valgår: – Det er ikke den mest revolutionerende finanslov. Men set ud fra virksomhedernes synspunkt… Læs mere

Formandskursus: Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk

Send dine gode folk på sjakbajs / formandsuddannelse, som uddanner dem i, hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din virksomhed.  Uddannelsen er tilpasset branchen og din virksomhed, så den er både relevant og ligger tæt op ad den dagligdag dine folk oplever.  I de seneste år, har en række medlemsvirksomheder… Læs mere

Mangler I arbejdskraft? Overvej en IGU-elev

I en tid hvor der er mangel på arbejdskraft, kan det være en ide at søge efter medarbejdere andre steder end normalt. Hvis du samtidig synes det kunne være spændende at tage et socialt ansvar, så skulle du overveje at ansætte en flygtning som IGU-elev. Hvad er IGU? IGU står for IntegrationsGrundUddannelse. Ansættelse af en… Læs mere

5 gode råd om: Lønforhandling – sådan gør du

De fleste ledere af mindre virksomheder har det svært med den årlige lønsamtale. Hvordan skal man gribe det an, hvad forventer medarbejderne og hvordan sikrer du, at den forløber godt, så både du og medarbejderne er tilfredse, når samtalen er ovre. Derfor handler Dansk Håndværks 5 gode råd denne gang om, hvordan du som ejer… Læs mere

5 gode råd: Sådan ansætter du den rigtige lærling

AUB har skabt fornyet fokus på at tage lærlinge. Vi giver dig derfor 5 gode råd til hvordan du griber ansættelsessamtalen med din – måske – kommende lærling an. Nogle virksomheder oplever desværre, at uddannelsesaftaler med en lærling bliver afbrudt undervejs. Det er dyrt og besværligt for virksomheden, og ofte et personligt nederlag for lærlingen. Derfor er en… Læs mere

Social dumping på sjællandske villaveje

Arbejdstilsynet gennemførte i slutningen af august en aktion mod byggerier, der foregår på villavejene. Resultatet viser, at hverken arbejdsmiljøet eller den lovpligtige anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) bliver prioriteret, når udenlandske håndværkere bygger for private. I 19 ud af de 39 besøgte steder, hvor der blev arbejdet, konstaterede tilsynet, at de udenlandske virksomheder… Læs mere

Kom med i nyt netværk om nedrivning

En række organisationer etablerer nu sammen et netværk om nedrivning, der henvender sig til virksomheder, der i praksis støder på problemerne ved nedrivning. Ønsker du at være med, kan du læse mere og tilmelde dig det første møde (se nederst) Både bygherrer, bygherrerådgivere, miljørådgivere, entreprenører og nedrivere oplever, at nedrivningssager volder særlige udfordringer i samarbejdet.… Læs mere

Sekretariatet er åbent hele sommeren

Bemærk at sekretariatet er bemandet hele sommeren, så vi kan hjælpe med sager og spørgsmål, der ikke kan vente. Der er naturligvis tale om reduceret bemanding, og det kan betyde, at der ind imellem kan være en kort ventetid for at komme igennem på telefonen. Men det skulle ikke være mere end et minut eller… Læs mere

Tilmeld dig nu: Ejerlederuddannelsen 2017/18

Ta’ en ejerlederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din virksomhed. Uddannelsen er målrettet ejeren af virksomheden. Dansk Håndværk har i samarbejde med Håndværksrådet hele tiden fokus på at udvikle tilbud, der gør det lettere for dig at… Læs mere

Besøg Dansk Håndværk på Folkemødet på Bornholm

Du finder os i Håndværksrådets telt, B10 fra torsdag 15. juni til søndag 18. juni Et af de arrangementer, du særligt kan være interesseret i, foregår fredag den 16. juni kl. 9.00, hvor vi holder vi en forbrugerworkshop om den gode håndværksoplevelse.   Vi byder på kaffe og friskbagte ”håndværkere”, mens gæsterne med deres egne… Læs mere

Se hvor du typisk finder Asbest og hvad du skal gøre

Selvom asbest har været forbudt i mere end 30 år og ikke må benyttes længere, kan alle faggrupper indenfor bygge- og anlægsbranchen stadig risikere at støde på asbest. Man har derfor stadig risiko for at blive udsat for det farlige asbeststøv i forbindelse med vedligeholdelse, ombygning eller nedrivning af ældre bygninger og bygningsdele. BFA for Bygge… Læs mere

Udbud til spireprojekter: Brug af droner og cirkulær økonomi

InnoBYG tilbyder deres medlemmer at søge støtte til at få sat gang i en innovationsproces via et såkaldt ‘spireprojekt’. Der kan søges støtte indenfor følgende emner: Cirkulær økonomi i byggebranchen. Brug af droner i byggebranchen. Overskriften for spireprojekterne er “bæredygtigt byggeri”.Som medlem af InnoBYG får du desuden mulighed for at trække på sekretariatet i InnoBYG’s… Læs mere

Arbejdsgivere vil finde nye veje i kampen om medarbejderne

Hver femte virksomhed indenfor byggeriet mangler nu arbejdskraft. Det betyder, at der i stigende omfang bliver hentet arbejdskraft fra andre. Og det kan gøre ondt på især de små virksomheder, forklarer deres arbejdsgiverforening, der nu vil hjælpe virksomhederne med at finde ekstra arbejdskraft. – Har virksomheden 200 ansatte, er der naturligvis altid udskiftning og en… Læs mere

Elev/lærlingesatser – lidt tålmodighed kræves

Dansk Byggeri og 3F har forhandlet forslag til nye overenskomster på plads. Disse overenskomster indeholder blandt andet de elev/lærlingesatser der skal være gældende fra den 1. marts 2017 og frem, og er gældende for de uddannelser/elever som vores medlemsvirksomheder repræsenterer. Disse forhandlede overenskomster skal til urafstemning hos medlemmerne af 3F før de er endelig godkendt. Når de… Læs mere

Husk at sikre mod kulde og blæst

Selv om foråret er lige om hjørnet, kan det stadigt blive koldt på byggepladsen. Når temperaturen falder er der større risiko for arbejdsulykker. Derfor siger arbejdsmiljøloven, at der skal træffes foranstaltninger, der sikrer de ansatte mod kulde og blæst på byggepladserne. Arbejdstilsynet gør opmærksom på at det gælder især ved manuel håndtering af tunge byggematerialer,… Læs mere

Arbejdsgivere roser nye klausuler hos Metroselskabet

Metroselskabet har indført en række nye krav og sanktionsmuligheder, i forbindelse med de klausuler, selskabet fremover vil anvende overfor sine leverandører og deres underleverandører. Det får arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk til at rose metroselskabet: – Vi mener, at det er en udemærket ide, at metroselskabet på den måde lægger flere redskaber i værktøjskassen, for at få… Læs mere

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.