Overenskomst & Nøgletal

På denne side får du overblik over:

  • Overenskomster
  • Priskuranter
  • Nøgletal
  • Elev/lærlingesatser
  • Svendeprøvegebyr

Overenskomster

I Danmark har vi tradition for, at arbejdsmarkedsparter i meget vidt omfang selv regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager – det kalder vi for den danske model. Det er således ikke politikerne, der lovgiver på det overenskomstdækkede område, da arbejdsgiver og lønmodtager selv – via overenskomster – træffer de nærmere aftaler om bl.a. arbejdstid, løn, SH, pension mv.

Den danske model er kendetegnet ved en overordnet aftale mellem LO og DA, kaldet ”Hovedaftalen” samt en lang række underliggende overenskomster på vidt forskellige områder.

Dansk Håndværk er overenskomstpart på fire overenskomster;

2021-2024
1. Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2021-2024
2. Industri- og Værkstedsoverenskomsten 2021-24
3. Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten 2021-24
4. VVS- og Blikkenslageroverenskomsten 2022-2024

Desuden har vi indgået en funktionæroverenskomst med HK Privat for de kontoransatte
Funktionæroverenskomst 2022-2023

2018-2021
1. Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2018-21
2. Industri- og Værkstedsoverenskomsten 2018-21
3. Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten 2018-21

Derudover har vores associerede medlem, Entreprenørsammenslutningen af 1946, E46, en tiltrædelsesoverenskomst med 3F.
E46, tiltrædelsesoverenskomst med 3F

Andre overenskomster

Maleroverenskomsten 2020

Låsesmede (Industri- & VVS-overenskomst) 2020-23

Prislister & Hvidbog
Hvidbog for veludført tømrer- og snedkerarbejde 2020
Prislisten for veludført tømrer- og snedkerarbejde 2020
Prisliste for malerarbejde 2020 – 2023
Prisliste for gulvarbejde 2020
Prisliste for brolægningsarbejde 2020
Priskurant – Murerarbejde Kbh/Nordsjælland 2019
Priskurant – Murerarbejde Provinsen 2019
Priskurant – Murerarbejdsmænd 2019
Priskurant – Bygge- og anlægsarbejde 2020
Stilladspriskurant København & Nordsjælland 2020
Stilladspriskurant Provinsen 2020
Rørprislisten 2020
Fjernvarmeprislisten 2020
Landspriskurant for Blikkenslagerarbejde

Nøgletal pr. 1. januar 2022

Nøgletal pr. 1. januar 2022 fra Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2021-2024 mellem Dansk Håndværk og 3F
(download PDF)

Nøgletal pr. 1. januar 2022 fra Industri- og Værkstedsoverenskomsten 2021-2024 mellem Dansk Håndværk og 3F
(download PDF)

Nøgletal pr. 1. januar 2022 fra Overenskomst for Auto- og Boligmonteringsområdet 2021-2024 mellem Dansk Håndværk og 3F
(download PDF)

Nøgletal pr. 1. januar 2022 fra VVS- og Blikkenslageroverenskomsten 2022-2024 mellem Dansk Håndværk og Blik og Rør og Dansk Metal
(download PDF)

Nøgletal pr. 1. marts 2022 fra Entreprenørforeningen af 1946 (E46) 
(download PDF)

Nøgletal pr. 1. maj 2021

Nøgletal pr. 1. maj 2021 fra Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2021-2024 mellem Dansk Håndværk og 3F
(download PDF)

Nøgletal pr. 1. maj 2021 fra Industri- og Værkstedsoverenskomsten mellem Dansk Håndværk og 3F
(download PDF)

Nøgletal pr. 1. maj 2021 fra Overenskomst for Auto- og Boligmonteringsområdet mellem Dansk Håndværk og 3F
(download PDF)

Nøgletal pr. 1. januar 2021 fra Entreprenørforeningen af 1946 (E46) 
(download PDF)

Sociale omkostninger

Bygge- og anlægsoverenskomsten

Industri- og Værkstedsoverenskomsten

Auto- og boligmonteringsoverenskomsten

VVS- og Blikkenslageroverenskomsten

Elev/lærlingesatser

Elev/lærlingesatser for Bygge- og Anlæg, 2020-2022
(download PDF)

Elev/lærlingesatser for Industri- og Værksted og Auto- og Boligmontering, 2020-2022
(download PDF)

Særligt om EGU-lærlinge
Lønnen til EGU-elever afhænger af, hvilken overenskomst der gælder for det pågældende faglige område. Dansk Håndværks overenskomster har ikke bestemmelser om satser til EGU-elever. I dette tilfælde vil det være i overensstemmelse med fagretslig praksis, at udbetale områdets sats for første-årslærlinge i EGU-aftalens 1. år og satsen for andetårs-lærlinge i EGU-aftalens 2. år.

OBS! Der er nu forskel på hvornår lærlingesatserne stiger:
For lærlinge på Bygge- og Anlægsoverenskomsten stiger satserne 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022.

For lærlinge på Industri- og Værkstedsoverenskomsten stiger snedkerlærlinge, dvs. møbelsnedkerlærlinge, bygningssnedkerlærlinge, træoperatørlærlinge og bygningsmontørlærling også 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022. Men maskinsnedkerlærlinge stiger 1. marts 2020, 1. marts 2021 og 1. marts 2022.

Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten stiger man fortsat 1. marts 2020, 1. maj 2021 og 1. januar 2022.

Svendeprøvegebyr

Du kan få refusion for en del af svendeprøvegebyret, når din lærling skal op til svendeprøve.

Dansk Håndværk skal bruge følgende information:

  • en kopi af fakturaen vedr. svendeprøve
  • en kvittering på, at fakturaen er betalt
  • et reg- og kontonr. hvortil vi skal overføre refusionen.

Dette kan sendes på mail til dhv@dhv.dk
eller pr. post til Dansk Håndværk, Islands Brygge 26, 2.th, 2300 København S