Overenskomst & Nøgletal

På denne side får du overblik over:

  • Overenskomster
  • Nøgletal
  • Elev/lærlingesatser
  • Svendeprøvegebyr

Overenskomster

I Danmark har vi tradition for, at arbejdsmarkedsparter i meget vidt omfang selv regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager – det kalder vi for den danske model. Det er således ikke politikerne, der lovgiver på det overenskomstdækkede område, da arbejdsgiver og lønmodtager selv – via overenskomster – træffer de nærmere aftaler om bl.a. arbejdstid, løn, SH, pension mv.

Den danske model er kendetegnet ved en overordnet aftale mellem LO og DA, kaldet ”Hovedaftalen” samt en lang række underliggende overenskomster på vidt forskellige områder.

Dansk Håndværk er overenskomstpart på tre overenskomster;
1. Bygge- og Anlægsoverenskomsten
2. Industri- og Værkstedsoverenskomsten
3. Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten
4. E46, tiltrædelsesoverenskomst med 3F

5. Hvidbog for veludført tømrer- og snedkerarbejde mv. 2017
6. Prislisten for veludført tømrer- og snedkerarbejde mv. 2017
7. Prisliste for malerarbejde 2020 – 2023

Nøgletal pr. 1. januar 2021

Nøgletal pr. 1. januar 2021 fra Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem Dansk Håndværk og 3F
(download PDF)

Nøgletal pr. 1. januar 2021 fra Industri- og Værkstedsoverenskomsten mellem Dansk Håndværk og 3F
(download PDF)

Nøgletal pr. 1. januar 2021 fra Overenskomst for Auto- og Boligmonteringsområdet mellem Dansk Håndværk og 3F
(download PDF)

Nøgletal pr. 1. januar 2021 fra Entreprenørforeningen af 1946 (E46) 
(download PDF)

Elev/lærlingesatser

Elev/lærlingesatser for Bygge- og Anlæg, 2020-2022
(download PDF)

Elev/lærlingesatser for Industri- og Værksted og Auto- og Boligmontering, 2020-2022
(download PDF)

OBS! Der er nu forskel på hvornår lærlingesatserne stiger:
For lærlinge på Bygge- og Anlægsoverenskomsten stiger satserne 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022.

For lærlinge på Industri- og Værkstedsoverenskomsten stiger snedkerlærlinge, dvs. møbelsnedkerlærlinge, bygningssnedkerlærlinge, træoperatørlærlinge og bygningsmontørlærling også 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022. Men maskinsnedkerlærlinge stiger 1. marts 2020, 1. marts 2021 og 1. marts 2022.

Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten stiger man fortsat 1. marts 2020, 1. marts 2021 og 1. marts 2022.

Svendeprøvegebyr

Du kan få refusion for en del af svendeprøvegebyret, når din lærling skal op til svendeprøve.

Dansk Håndværk skal bruge følgende information:

  • en kopi af fakturaen vedr. svendeprøve
  • en kvittering på, at fakturaen er betalt
  • et reg- og kontonr. hvortil vi skal overføre refusionen.

Dette kan sendes på mail til dhv@dhv.dk
eller pr. post til Dansk Håndværk, Islands Brygge 26, 2.th, 2300 København S