Overenskomst & Nøgletal

På denne side får du overblik over:

Overenskomster

I Danmark har vi tradition for, at arbejdsmarkedsparter i meget vidt omfang selv regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager – det kalder vi for den danske model. Det er således ikke politikerne, der lovgiver på det overenskomstdækkede område, da arbejdsgiver og lønmodtager selv – via overenskomster – træffer de nærmere aftaler om bl.a. arbejdstid, løn, SH, pension mv.

Den danske model er kendetegnet ved en overordnet aftale mellem LO og DA, kaldet ”Hovedaftalen” samt en lang række underliggende overenskomster på vidt forskellige områder.

2024-2026
1. Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2024-2026
Flere er på vej…

Nyhederne 2024-2026
1. Nyheder i Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2024-2026
2. Nyheder i Industri- og Værkstedsoverenskomsten 2024-2026
3. Nyheder i Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten 2024-2026
4. Nyheder i VVS- og Blikkenslageroverenskomsten 2024-2026

2021-2024
1. Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2021-2024
2. Industri- og Værkstedsoverenskomsten 2021-24
3. Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten 2021-24
4. VVS- og Blikkenslageroverenskomsten 2022-2024

Desuden har vi indgået en funktionæroverenskomst med HK Privat for de kontoransatte
Funktionæroverenskomst 2023-2025
Funktionæroverenskomst 2022-2023

2018-2021
1. Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2018-21
2. Industri- og Værkstedsoverenskomsten 2018-21
3. Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten 2018-21

Derudover har vores associerede medlem, Entreprenørsammenslutningen af 1946, E46, en tiltrædelsesoverenskomst med 3F.
E46, tiltrædelsesoverenskomst med 3F

Andre overenskomster
Låsesmede (Industri- & VVS-overenskomst) 2023-25

Dansk Håndværks medlemsvirksomheder skal følge lærlingebestemmelserne i overenskomsterne for hhv. malere og anlægsgartnere, hvis de har lærlinge inden for disse fag.
Maleroverenskomsten 2023
Anlægsgartnerarbejde 2023-2025

Prislister & Hvidbog
Hvidbog for veludført tømrer- og snedkerarbejde 2020
Prislisten for veludført tømrer- og snedkerarbejde 2020
Prisliste for malerarbejde 2020 – 2023
Prisliste for gulvarbejde 2020
Prisliste for brolægningsarbejde 2020
Priskurant – Murerarbejde Kbh/Nordsjælland 2019
Priskurant – Murerarbejde Provinsen 2019
Priskurant – Murerarbejdsmænd 2019
Priskurant – Bygge- og anlægsarbejde 2020
Stilladspriskurant København & Nordsjælland 2020
Stilladspriskurant Provinsen 2020
Rørprislisten 2020
Fjernvarmeprislisten 2020
Landspriskurant for Blikkenslagerarbejde

Nøgletal 2024

Nøgletal pr. 1. maj 2024 fra Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem Dansk Håndværk og 3F
Download PDF

Nøgletal pr. 1. maj 2024 fra Industri- og Værkstedsoverenskomsten mellem Dansk Håndværk og 3F
Download PDF

Nøgletal pr. 1. maj 2024 fra Overenskomst for Auto- og Boligmonteringsområdet  mellem Dansk Håndværk og 3F
Download PDF

Nøgletal pr. 1. maj 2024 fra VVS- og Blikkenslageroverenskomsten mellem Dansk Håndværk og Blik og Rør og Dansk Metal
Download PDF

Nøgletal pr. 1. marts 2024 fra Funktionæroverenskomsten mellem Dansk Håndværk og HK
Download PDF

Nøgletal pr. 1. marts 2024 fra Låsesmedeoverenskomsten mellem Låsesmedeforeningen og Dansk Metal
Download PDF

Nøgletal pr. 1. januar 2024 fra Entreprenørsammenslutning af 1946 (E46) – tiltrædelsesoverenskomst
Download PDF

Nøgletal 2023
(Tilgængelige indtil 1. maj 2024, nøgletal for 2024 er ovenfor)
Nøgletal pr. 1. marts 2023 fra Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2021-2024 PDF
Nøgletal pr. 1. marts 2023 fra Industri- og Værkstedsoverenskomsten 2021-2024 PDF
Nøgletal pr. 1. marts 2023 fra Overenskomst for Auto- og Boligmonteringsområdet 2021-2024 PDF
Nøgletal pr. 1. marts 2023 fra VVS- og Blikkenslageroverenskomsten 2022-2024 PDF
Nøgletal pr. 1. marts 2023 fra Låsesmedeoverenskomsten 2022-2024 PDF
Nøgletal pr. 1. maj 2023 fra Entreprenørsammenslutning af 1946 (E46) – tiltrædelsesoverenskomst PDF

Sociale omkostninger

Bygge- og anlægsoverenskomsten

Industri- og Værkstedsoverenskomsten

Auto- og boligmonteringsoverenskomsten

VVS- og Blikkenslageroverenskomsten

Funktionæroverenskomsten

Lærlingesatser

Lærlingesatser 2024-2025 (Dokument opdateret med aktive links d. 7/3 2024)

Særligt om EGU-lærlinge
Lønnen til EGU-elever afhænger af, hvilken overenskomst der gælder for det pågældende faglige område. Dansk Håndværks overenskomster har ikke bestemmelser om satser til EGU-elever. I dette tilfælde vil det være i overensstemmelse med fagretslig praksis, at udbetale områdets sats for første-årslærlinge i EGU-aftalens 1. år og satsen for andetårs-lærlinge i EGU-aftalens 2. år.

Svendeprøvegebyr

Du kan få refusion for en del af svendeprøvegebyret, når din lærling skal op til svendeprøve.

Dansk Håndværk skal bruge følgende information:

  • en kopi af fakturaen vedr. svendeprøve
  • en kvittering på, at fakturaen er betalt
  • et reg- og kontonr. hvortil vi skal overføre refusionen.

Dette kan sendes på mail til dhv@dhv.dk
eller pr. post til Dansk Håndværk, Islands Brygge 26, 2.th, 2300 København S