Screening & Tilsyn

Arbejdstilsynets screeningsbesøg er et uanmeldt besøg på ca. 1 ½ time, hvor Arbejdstilsynet vurderer, hvorvidt virksomheden overholder gældende krav i arbejdsmiljølovgivningen.Hvis virksomheden ikke overholder gældende lovkrav kan man få et tilpasset tilsyn eller et påbud.

Arbejdstilsynet nuværende fokusområde er ”nedslidning” og derfor er blikket rettet md dialog, muskel- og skeletbelastninger samt psykisk arbejdsmiljø