Arrangementer i Dansk Håndværk

Generalforsamling 2024 i Dansk Håndværk
Dansk Håndværk har i mail til alle medlemmer den 5. april indkaldt til ordinær generalforsamling i overensstemmelse med Dansk Håndværks vedtægter §7. Alle medlemmer er velkomne til at deltage. Generalforsamlingen finder sted:

Torsdag d. 30. maj 2024 kl. 14:00 -16:00
i Håndværkets Hus, store mødesal på 6. sal
Islands Brygge 26, 2300 København S

Som det tidligere er meldt ud i nyhedsbrev og på hjemmeside, har bestyrelsen i år valgt at dele generalforsamlingen og Håndværkets Dag op, så generalforsamlingen afholdes i foråret og Håndværkets Dag i efteråret.

Det er samtidig besluttet at ændre lidt på konceptet omkring Håndværkets Dag for at prøve noget nyt. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved fredag den 4. oktober 2024. Der bliver noget at glæde sig til.

Forslag til behandling på generalforsamlingen
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles sekretariatet senest 30 dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 30. april 2024. Forslag sendes til dhv@dhv.dk