Løn/lønforhandling

De overenskomster Dansk Håndværk har indgået med 3F er såkaldte minimallønsoverenskomster.
Her aftales minimumslønnen under overenskomstforhandlingerne. Den mindste timeløn virksomheden må betale sine svende og lærlinge/elever er dermed fastsat i overenskomsten.
Skal medarbejderen have mere end minimallønnen forhandles dette ved ansættelsen direkte på arbejdspladsen mellem medarbejderen og virksomheden.

Der er ret til lønforhandling 1 gang pr. overenskomst-år.

Minimallønnen og mindsteløn kan ses via nøgletallene – Se nøgletal for overenskomsterne her.

Overenskomsterne regulerer desuden den betaling der skal ske i forbindelse med overarbejde.

Der kan som altid rettes henvendelse til Dansk Håndværk hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til dette. Vi er aldrig længere væk end ét telefonopkald