Løn/lønforhandling

De overenskomster, Dansk Håndværk har indgået med 3F, er såkaldte minimallønsoverenskomster.
Her aftales minimumslønnen under overenskomstforhandlingerne. Den mindste timeløn, virksomheden må betale sine svende og lærlinge/elever, er dermed fastsat i overenskomsten.
Skal medarbejderen have mere end minimallønnen, forhandles dette ved ansættelsen direkte på arbejdspladsen mellem medarbejderen og virksomheden.

Der er ret til lønforhandling 1 gang pr. overenskomst-år.

Minimallønnen og mindsteløn kan ses via nøgletallene – Se nøgletal for overenskomsterne her.

Overenskomsterne regulerer desuden den betaling, der skal ske i forbindelse med overarbejde.

Der kan som altid rettes henvendelse til Dansk Håndværk, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til dette. Vi er aldrig længere væk end ét telefonopkald.

Du kan desuden finde inspiration til lønforhandling i denne artikel: 5 gode råd om: Lønforhandling – sådan gør du