Jura & Kontrakter

Her kan du læse mere om:

3 x 5 gode råd om byggeri:

Før byggeriet: 5 gode råd

 • Vær grundig i din tilbudsgivning.
 • Få styr på kontrakten med både bygherre og underentreprenører.
 • Beskriv nøje dit arbejde i kontrakten. Husk angivelse af opstart og forventet aflevering.
 • Husk aftalesedler skal være skriftlige og godkendt af bygherre og entreprenør.
 • Er bygherren forbruger skal priser oplyses inkl. moms.

Under byggeriet: 5 gode råd

 • Afhold opstartsmøde og løbende byggemøder.
 • Hold dialog med bygherre, eller dennes repræsentant, helt generelt og i forhold til evt. delafleveringer.
 • Hold styr på byggepladsen og hold den ryddelig – Det sikrer god fremdrift.
 • Få skriftlig accept fra bygherre ved ekstraarbejder.
 • Hold styr på økonomien, og husk aconto fakturering.

Efter byggeriet: 5 gode råd

 • Husk at færdigmelde over for bygherre.
 • Få styr på frister til afhjælpning af evt. mangler.
 • Husk nedskrivning af arbejdsgaranti.
 • Vær opmærksom på 1. års gennemgang, og planlæg denne
 • Opgør økonomi og fremsend slutfaktura.