Sikkerhedsorganisation

Opbygningen af Arbejdsmiljøorganisationen fungerer som følger:

Virksomheder med under 10 ansatte:
Der gælder intet krav om en formel organisering af arbejdet med sikkerhed og sundhed i virksomheder med under 10 ansatte. Virksomheden skal afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse og dokumentere afholdelsen af denne over for Arbejdstilsynet.

Virksomheder med 10 til 34 ansatte:
Disse regler ændres, således at virksomheder med 10 – 34 ansatte skal etablere én arbejdsmiljøorganisation, der skal varetage både de daglige opgaver og de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Virksomheder med 35 og flere ansatte:
For virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet opdeles i to niveauer – et gruppeniveau og et udvalgsniveau. Det daglige arbejde med sikkerhed og sundhed skal varetages på gruppeniveau, mens de overordnede og koordinerende opgaver skal varetages af et eller flere udvalg.

Arbejdsmiljøudvalget og arbejdsmiljøgruppen skal afholde et årligt møde, hvor der er krav om drøftelse af følgende 4 emner; Tilrettelæggelse af samarbejdet om sikkerhed og sundhed, hvordan skal samarbejdet foregå, mål for næste års samarbejde, er sidste års mål nået. I arbejdsmiljøudvalget deltager normalt tillids- og arbejdsmiljørepræsentant, samt en eller flere repræsentanter fra virksomhedsledelsen.

Midlertidige arbejdspladser:
På midlertidige arbejdspladser, der varer 14 dage eller mere, hvor der beskæftiges 5 eller flere ansatte, skal der oprettes en arbejdsmiljøgruppe.