Nyt samarbejde skal styrke dig når kunden ikke betaler

Hvis en kunde nægter at betale en faktura på under 50.000 kr., opgiver mange håndværksmestre at indlede en retslig proces. For udgifterne ved at føre sagen vil, inden du kan tælle til 10, overstige de 50.000 kr. Men med hjælp fra SmallClaims, som Dansk Håndværk netop har indgået samarbejde med, kan det faktisk betale sig at forfølge småkrav.

”Kan det overhovedet betale sig?” Det spørgsmål stiller mange håndværksmestre sig, inden de går rettens vej med en småsag. Fx når kunden nægter at betale de 48.000 kr., man har faktureret for montering af et nyt køkken. For inden man har set sig om, vil sagsomkostninger hurtigt have oversteget de 48.000 kr., og derfor giver hovedparten forståeligt nok op på forhånd.

Men med hjælp fra SmallClaims kan det faktisk betale sig.

”Det er en urimelig situation, som vores medlemmer ofte står i, når en kunde gør indsigelser og ikke vil betale regningen. Ofte kan det bedre betale sig ikke at gå videre med sagen, og det er dyrt for vores medlemmer. Ingen har lyst eller råd til at arbejde gratis. Derfor har vi indgået dette samarbejde med SmallClaims,” fortæller direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

SmallClaims fører og løser retssager nemt og billigt med krav, som har en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. uden renter og omkostninger. Det man kalder en småsag.

Hvad er en typisk småsag?

En typisk småsag kan være tømrermesteren, som har leveret fronter eller opsat et køkken. Projektet med kunden har været længe undervejs, og I har som sædvanligt gjort sig umage og præsteret ydelsen efter bedste evne. Køkkenet står skarpt og er klar til overlevering. Da fakturaen imidlertid skal betales, går det galt, og I bliver mødt med urimelige indsigelser på ens arbejde. På trods af flere rykkere sker intet. Problematikken er den samme uanset faggruppe – folk betaler ikke for et ellers stykke veludført arbejde.

SmallClaims har digitaliseret processerne for småsager

Det urimelige i de såkaldte ’småsager’ gav Christian Olson ideen til det, der i dag er legal-tech-virksomheden SmallClaims, så det kan betale sig for håndværksvirksomheder at forfølge småkrav, der ellers tidligere er blevet opgivet. SmallClaims tilbyder et billigt og effektivt alternativ til dyre advokater, så håndværksvirksomheder kan få deres penge hjem.

Christian Olson, der er stifter af og CEO hos SmallClaims, fortæller:

“I min tid som advokat, stod jeg ofte i en situation, hvor jeg rådgav små og mellemstore virksomheder til ikke at forfølge en sag, fordi kravet var for småt i forhold til mine omkostninger som advokat. Når jeg snakker med tidligere kollegaer og folk i advokatbranchen generelt, så oplever jeg, at det er en udbredt problemstilling, som skaber stor frustration hos både advokater og virksomheder. Virksomhederne føler, at retssystemet svigter dem, og ikke giver dem nogle reelle muligheder for at få deres penge”.

SmallClaims har ført mere end 160 sager til dato og vundet 98% af sagerne. SmallClaims gør brug af moderne teknologi, som bl.a. machine learning og intelligente processer, for at automatisere tidligere manuelt udførte opgaver. Dertil kommer naturligvis flere års praktisk erfaring i førelse af småsager og et indgående kendskab til retslige processer ved domstolene.

Sammenlagt betyder det, at SmallClaims kan nedsætte omkostningerne, så det kan betale sig at anlægge en småsag om selv små beløb. Dermed har SmallClaims gjort inddrivelse af småkrav ved anlæggelse af retssager til en plus-forretning.

Hvad koster det?

Hvis sagen vindes, opkræver SmallClaims kun 35 % af det beløb, som modparten skylder dig. Den normale pris er 45 % af beløbet, men medlemmer af Dansk Håndværk får altså en rabat. Risikoen ved at føre sagen er derfor lille og begrænser sig til retsafgiften, som aldrig beløber sig til mere end 750 kr. Retsafgiften bliver pålagt modparten, hvis sagen vindes. Tabes sagen, vil der i nogle tilfælde skulle ske betaling af retsomkostninger til modparten, men det ligger i langt de fleste tilfælde mellem 1.000 – 3.000 kr.

Læs mere her: SmallClaims