Hjemsendelse

Bygge- og Anlægsoverenskomsten § 29.

Vejrlig/ventepenge

Hvis medarbejderne på pladsen ikke kan påbegynde, eller videreføre, arbejdet på grund af vejret, skal de kontakte virksomheden.

Andet arbejde

Virksomheden kan sætte medarbejderne til andet arbejde, hvis dette er muligt, også på en anden plads. Dette gælder også for medarbejdere i akkord. Timerne tæller så ikke med i akkorden.

Ventetid

Kan andet arbejde ikke anvises, skal medarbejderne blive på pladsen, hvis ikke andet aftales. For denne ventetid betales ventepenge med minimallønsatsen Se nøgletal her.

Hjemsendelse

Hvis virksomheden vælger at hjemsende medarbejderne, skal medarbejderne have løn/ventepenge indtil de hjemsendes. Derefter skal de have G-dag:

  • Bliver de hjemsendt før halvdelen af arbejdsdagen er gået, skal de have betaling for en hel G-dag.
  • Hjemsendes de efter halvdelen af arbejdsdagen er gået, skal de have betaling for en halv G-dag.
  • Virksomheden skal pr. hjemsendelse højst betale 2 G-dage pr. medarbejder. Kan arbejdet stadig ikke videreføres, skal medarbejderne melde sig ledige i A-kassen.

Se de nyeste satser i nøgletallene her