Vejledning til print af Skat’s “Sumoplysninger for virksomhed”

BEMÆRK: Nedenstående skærmprint er fra sidste år, men opbygningen er uændret i år. Du skal naturligvis vælge perioden 2022 i de felter, hvor du bliver bet om at angive en tidsperiode (dvs. under punkt 5).

1. Log på www.skat.dk med dit CVR nummer og TastSelv-kode eller med NemID

2. Vælg “Ansatte” i menuen til venstre

3. Vælg herefter “Indberet til eIndkomst eller Letløn” (Se grafik herunder – klik for større billede i nyt vindue)


3. Vælg herefter “Indberet til eIndkomst eller Letløn” (Se grafik herunder – klik for større billede i nyt vindue)

4. Vælg herefter “Afstemning af indberetninger”. (Se grafik herunder – klik for større billede i nyt vindue)


5. Marker alle nedenstående felter og vælg periode som vist – klik derefter på “Start” (Se grafik herunder – klik for større billede i nyt vindue)


BEMÆRK – OVENFOR: Du skal naturligvis vælge perioden januar 2022 til december 2022 !

6: Vi skal bruge summen af feltnumrene 0013, 0014, 0041, 0046 og 0147 Du kan bevæge dig frem og tilbage mellem felterne med de lilla pile til højre og venstre. Du skal selv lægge tallene sammen og skrive den samlede sum i Dansk Håndværks Lønsumsindberetning. (Se grafik herunder – klik for større billede i nyt vindue)

Vi skal desuden brug tallet fra felt nummer 0069 – Det skal noteres i Dansk Håndværks Lønsumsindberetning i et felt for sig selv.
Bemærk at ved at vælge “Vis kun beløbsfelter” får du bedre overblik over felterne.

VIGTIGT:

 1. Du skal vedhæfte et skærmbillede af skærmen nedenfor med “Sumoplysninger for virksomhed” idet vi skal kunne se tallene i felterne 0013, 0014, 0041, 0046 og 0147 samt 0069
 2. Du må IKKE vælge “Bestil som fil”, da de korrekte tal ikke indgår i den fil.
 3. Hvis et af felterne med tal ikke findes betyder det at resultatet er nul (0)


7. OBS: Hvis virksomheden drives i selskabsform skal vi også bruge lønsumsoplysninger på indehaveren – dem finder du ved at: (Se grafik herunder – klik for større billede i nyt vindue)

1. Klik på Tilbage-knappen, så du går tilbage til det tidligere skærmbillede.
2. Her skal du vælge nogle andre felter end før. (Se grafik herunder – klik for større billede i nyt vindue)

 

BEMÆRK – OVENFOR: Du skal naturligvis vælge perioden januar 2022 til december 2022 !

Du har nu en oversigt over indehaverens lønsumsoplysninger. Disse tal skal IKKE tastes nogen steder, men skal vedhæftes som en skærmkopi på din e-mail, når du sender din indberetning (tag derfor skærmkopi nu). Vi skal kunne se tallene i felterne 0013, 0014, 0041, 0046 og 0147. Disse kan ikke være på en enkelt skærmkopi, så du må tage flere – efter at have bevæget dig frem og tilbage med de lille pile. Dette skal kun gøre for tal vedr. indehaveren. (Se grafik herunder – klik for større billede i nyt vindue)

VIGTIGT:
Du skal anonymisere (overstrege eller sløre) de sidste fire cifre i indehaveres cpr-nummer, på den skærmkopi du sender til os.
Du må IKKE vælge “Bestil som fil”, da de korrekte tal ikke indgår i den fil.


OBS: Drives virksomheden i selskabsform, skal indehaverens oplysninger markeres.

 • Menupunkt ”Indberette/forespørg på e-indkomst/letløn er der ikke?
  Kommer menupunktet ”Indberette/forespørg på eIndkomst/LetLøn” ikke frem på skærmen, skal du selv tilføje det. Det gør du ved at gå ind på menupunktet ”Ændre tilmeldingsoplysninger”. Her kan du ved hjælp af et flueben tilmelde dig denne valgmulighed. Det vil typiske være de virksomheder, der besøger siden første gang, der ikke automatisk har dette valg.
   
  Har du fortsat ikke mulighed for at vælge dette menupunkt, vil den typiske årsag være, at din virksomhed er registreret forkert i Erhvervsstyrelsen. Du skal derfor kontakte Erhvervsstyrelsen og få din registrering bragt i orden. Du har formentlig allerede hørt om dette fra SKAT, men har endnu ikke fået virksomheden registreret rigtigt. Du kan ændre din registrering på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erhvervsstyrelsen.dk
  .
 • Virksomheden havde ingen ansatte i 2022, men er oprettet som arbejdsgiver
  Du følger vejledningen indtil du når siden ”Produktions- system”. Vælg ”Skattekort – forespørgsel”. Der åbner nu et skærmbillede, som du skal printe.
   
  Gå nu tilbage til siden ”Produktionssystem”. Vælg nu ”Forespørg/Tilbagefør indberetninger”. Vælg perioden ”Januar 2022” til ”December 2022” og tryk på søg. Der åbner nu et skærmbillede, som du skal printe.
Begge print skal indsendes med skemaet.
 • Virksomheden havde ingen ansatte i 2022 og ikke oprettet som arbejdsgiver
  Hvis virksomheden ikke har muligheden for at hente ovennævnte oplysninger i e-Indkomst på SKAT’s hjemmeside udfyldes skemaet med 0 anført ud for ”Den kontingentpligtige lønsum i alt” og indsendes med en revisorpåtegning.

Opgørelse af den kontingentpligtige lønsum

I den kontingentpligtige lønsum indgår samtlige direkte og indirekte lønomkostninger, der tilfalder lønmodtagerne i forbindelse med ansættelsesforholdet.
I lønomkostningerne indgår alle de løndele, der berettiger til feriegodtgørelse og ferietillæg samt udbetalt feriegodtgørelse, ferietillæg samt løn under ferie. I løn- omkostningerne indgår også løn under sygdom, beregnede og beskattede personalegoder, feriefridage og SH-betalinger, fritvalgs- og særlige opsparingsordninger, bruttolønsordninger mv.
Lønmodtagerens eget bidrag til pension og ATP kan ikke fratrækkes lønsummen ved kontingentberegningen.

Ansatte under andre fagforbund
Virksomheder, der har indgået tiltrædelsesoverenskomst med andre fagforbund for andre medarbejdergrupper, f.eks. smede og jern- og metalarbejdere, og som betaler en særlig afgift/bidrag til uddannelsesfond – kan få halvdelen af denne afgift fradraget i lønsumskontingentet.

Kopi af indbetalt bidrag skal vedlægges, og Dansk Håndværk foretager fradrag herfor.

Indsendes skemaet ikke rettidigt

Såfremt dette skema samt kopi af ”Sumoplysninger for virksomhed” ikke fremsendes rettidigt og ej heller indsendes efter påmindelse herom, kan Dansk Håndværk foretage en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens lønudbetalinger og lægge denne ansættelse til grund for kontingentberegningen. Den skønsmæssige ansættelse kan blive sat op med indtil 50 % af det foregående års kontingent jf. § 5 i Kontingentregler for Dansk Håndværk.

Dette er den sidste indberetning af lønsum
Dette års indberetning af lønsum vil være den sidste medlemmer skal foretage, da kontingentet fra næste år udregnes automatisk.