Fakta om SMVerhvervslån.dk

Her kan du læse fakta om hvordan SMVerhvervslån fungerer og de krav der stilles. Nederst på siden kan du gå videre til selve netsiden med låneansøgning

OM UDLÅN:

SMVerhvervslån.dk er SMV-venlige erhvervslån på mellem 200.000 kr. og 5.000.000 kr. til den til enhver tid lavest gældende markedsrente.

Låneanmodningen lægges ud på SMVerhvervslån.dk’s online markedsplads, med en rentesats, der er fastsat af SMVerhvervslån.dk. Her vælger investorerne, hvor stort et beløb de ønsker at udlåne til låneansøger. Auktionen løber typisk i 14 dage.

Renten er typisk på mellem 4,25 og 9,6 pct. og er fast i hele lånets løbetid, som kan være fra 6 måneder og op til 5 år. Lånet er i perioden uopsigeligt fra långivers side, medmindre aftalen misligholdes. Lån kan etableres med og uden sikkerheder afhængig af individuel kreditvurdering.

Låneansøger skal have positiv egenkapital og haft overskud de seneste to regnskabsår.

Etableringsomkostningerne er 3 pct. af lånets størrelse på mellem 200.000 kr. og 1.999.999 kr. og 2 pct., eller minimum 50.000 kr., ved lån over 2.000.000 kr.

Der kan lånes til følgende formål:

  • Driftsfinansiering
  • Ekspansion (nye markeder, nye produkter, virksomhedsovertagelser mv.)
    Anlægsfinansiering
  • Produktionsudstyr
  • Arbejdskapital
  • Mellemfinansiering (ordrefinansiering, factoring, mv.)

Førtidig indfrielse af lån
Lån kan indfries helt med 1 måneds varsel. Indfrielsesgebyr er 2.500 kr.

Mulighed for ekstraordinære afdrag kan aftales.

Ansøg eller læs mere om udlån på SMVerhvervslån.dk

OM INDLÅN:

På SMVerhvervslån.dk kan såvel virksomheder som foreninger, organisationer og private oprette sig som långivere og låne penge ud til sunde virksomheder med behov. Låneansøgere kreditvurderes, og låneanmodningen lægges ud på SMVerhvervslån.dk’s online markedsplads med en rentesats, der er fastsat af SMVerhvervslån.dk.

SMVerhvervslån.dk opkræver 1 pct. p.a. i provision på indlån og dækker administrationsomkostninger. Hvis låntager eksempelvis opnår en årlig rente på 6,00 pct. ved bud på et lån, vil den årlige rente reelt være 5,00 pct. efter betaling af 1 procentpoint provision til SMVerhvervslaan.dk. Provisionen fratrækkes automatisk i den månedlige ydelse fra hver låneandel med 1/12 pct. af restgælden. Der opkræves kun provision af betalte låneydelser.

Rentesatsen er typisk på mellem 3,25 pct. og 8,6 pct. efter fradrag af provision på 1 pct.

SMVkroner
For at dække omkostninger omkring etableringen og driften af SMVerhvervslån.dk modtager SMVdanmark en andel af etableringsomkostningerne på lån og provision på oprettelse af indlån. SMVdanmark deler overskuddet med de låntagere, der er medlemmer af SMVdanmark. Det sker i form af SMVkroner, der er en overskudsdeling, der fastsættes og udbetales årligt.

Samarbejde med Flex Funding A/S
SMVerhvervslån er en låneplatform udviklet af SMVdanmark i samarbejde med Flex Funding A/S, som står for driften – herunder lånegodkendelser, transaktioner, administration, support m.m.

Flex Funding A/S er reguleret af Finanstilsynet som andre betalingsinstitutter og har tilladelse til at gennemføre betalingstransaktioner (FT nr. 22012).

Ansøg eller læs mere om indlån på SMVerhvervslån.dk