Sygeferiegodtgørelse 2024

Hvad er sygeferiegodtgørelse?

Når en medarbejder ikke længere modtager løn under sygdom fra sin arbejdsgiver, betales der ikke længere feriepenge af sygelønnen, men medarbejderen optjener stadig feriedage (2,08 feriedag pr. måned). Det vil sige, at medarbejderen optjener feriedage, men optjener ingen feriepenge at holde ferie for, når medarbejderen ønsker ferie.

For at sikre, at medarbejderen har penge til at holde ferie, betaler virksomheden sygeferiegodtgørelse til medarbejderen, når der ikke betales sygeløn.

Se eksempel nedenfor

Her er satserne for 2024 (5 dages uge)

Satserne for 2024
OBS! Satsen for ikke-faglærte i hovedstaden er faldet i 2024. Dette skyldes, at det statistiske beregningsgrundlag viser, at lønningerne for ikke-faglærte i hovedstadsområdet er faldet.

Eksempel:
Jonna er ansat som timelønnet tømrersvend i Tømrerfirmaet A/S i 2 år. Tømrerfirmaet A/S ligger i hovedstadsområdet. Jonna sygemelder sig med stress i 7 uger svarende til 35 arbejdsdage. I 20 arbejdsdage udbetaler virksomheden sygeløn svarende til 158,50 kr. pr. time. Heraf betaler virksomheden ferie- og SH-godtgørelse samt pension.

Ifølge overenskomsten skal virksomheden betale sygeløn i 20 arbejdsdage. Efter 30 kalenderdage kan virksomheden overlade betalingsforpligtelsen til kommunen.

På den 31. sygedag beslutter virksomheden at overlade betalingsforpligtelsen til kommunen. Det betyder, at Jonna nu får sygedagpenge fra kommunen svarende til 126,89 kr. pr. time (2024-sats).

Da Jonna ikke længere får feriepenge, skal virksomheden betale sygeferiegodtgørelse. Sygeferiegodtgørelsen er et fast beløb, der udbetales pr. arbejdsdag, hvor vedkommende er syg og modtager sygedagpenge fra kommunen. Der beregnes hverken ferie- eller SH-godtgørelse, men der skal beregnes pension af beløbet.

I ovenstående eksempel indberetter virksomheden 15 sygedage x 207,90 kr. pr. sygedag = 3.118,50 kr. til Jonnas feriekonto.

Af de 3.118,50 kr. beregner virksomheden pension, der indbetales til Jonnas pensionskonto. Jonnas eget pensionsbidrag (4,20%) skal indeholdes i sygeferiegodtgørelsesbeløbet, inden afregning til PensionDanmark.

Eksemplet tager udgangspunkt i reglerne i Bygge- og Anlægsoverenskomsten § 59.