Lærlingeforhold

Lærlinge og ferie – hvad gælder fra 1. september

Nu er den nye ferielov snart 1 måned gammel, og i den tid har vi fået rigtig mange spørgsmål om lærlinge og hvad de har ret til af ferie. Så her kommer en kort oversigt.

Lærlinge har ifølge den nye ferielov ret til 5 ugers betalt ferie i første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter uddannelsen er startet.
Disse 5 ugers ferie skal ikke optjenes, men er 5 ugers ferie som lærlingen får tildelt ret til at afholde under ansættelsen.

Efter første og andet hele ferieafholdelsesperiode, overgår lærlingen til samtidighedsferie, hvor der løbende optjenes 2,08 feriedag pr. måned.

Et ferieår går nu fra 1. september til 31. august, og ferien skal afholdes fra 1. september samme år, til 31. december året efter.

For alle nye lærlinge ansat efter 1. september 2020, har de følgende ret til ferie:


Ansat fra 2. september til 31 oktober:

  • 5 ugers betalt ferie i samme ferieafholdelsesperiode, det vil sige fra 1. september samme år

Ansat fra 1. november til 30. juni:

  • 3 ugers betalt hovedferie, der skal afholdes i perioden 1. maj til 30. september
  • Yderligere 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder lukket før hovedferieperioden

Ansat fra 1. juli til 1. september:

  • Optjener samtidighedsferie indtil 1. september
  • Ret til 5 ugers betalt ferie fra 1. september

Vil du have eksempler på lærlinges ret til ferie? Så se vores webinar om den nye ferielov her.

Løntilskud til lærlinge resten af 2020

I AUB – Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag, er der opsparet rigtig mange penge. For at tilskynde virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler, og dermed fortsat uddanne lærlinge på trods af Coronakrisen, har Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en stor trepartsaftale, finansieret af de opsparede midler i AUB.

Løntilskud til lærlinge resten af 2020

Igangværende uddannelsesaftaler: Løntilskud på 75 pct. af elevlønnen under praktikophold for elever og lærlinge i alle igangværende uddannelsesaftaler pr. 1. maj 2020 til og med 31. december 2020.

Nye uddannelsesaftaler: Løntilskud på 90 pct. af elevlønnen under praktikophold for alle nye ordinære uddannelsesaftaler, restlæreaftaler, kombinationsaftaler og ny mesterlæreaftaler indgået efter 1. maj til og med 31. december 2020.

Korte aftaler: Løntilskud på 45 pct. af elevlønnen under praktikophold for alle nye korte aftaler indgået efter 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. Det vil være en betingelse for at opnå løntilskuddet, at den korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og elev, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme elev.

Skoleophold:Forhøjet lønrefusionssats under skoleophold med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler i resten af 2020.

For høje opkrævninger af uddannelsesbidrag stopper

Udover løntilskuddene er det også aftalt at der fra næste år bliver skabt balance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB, så arbejdsgiverne ikke længere skal betale mellem 1 og 1,5 mia. kr. for meget ind hvert år. Lige som indbetalingerne til AUB i 3. kvartal bliver suspenderet.

Læs trepartsaftalen her.

Læs mere om:

Ring til os på 32 63 04 70 hvis du har spørgsmål om lærlingeforhold – vi er aldrig længere væk end ét opkald.

 

Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

Fra 1. januar 2018 indføres nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

Fremover er AUB- bidraget afhængig af, om du uddanner tilstrækkeligt med lærlinge i forhold til, hvor mange faglærte du beskæftiger. Hvis du uddanner tilstrækkeligt eller flere end forventet, slipper du billigere i forhold til i dag. Er dette ikke tilfældet, vil du opleve, at dine udgifter til AUB stiger.

Hvad koster det?

Virksomheden skal betale 27.000 kroner pr. praktikårselev, som din virksomhed mangler at uddanne eller at indgå en uddannelsesaftale med.
Du får i foråret 2018 et brev fra AUB med en forskudsberegning af dit bidrag. Brevet viser, hvor mange lærlinge du skal have ansat for at leve op til målet for din virksomhed.

Alle virksomheder vil få en måluddannelsesratio for, hvor mange lærlinge virksomheden skal uddanne i forhold til antallet af faglærte i virksomheden. Uddannelsesrationen er vægtet mellem et branchegennemsnit 25 % og et gennemsnit for hele arbejdsmarkedet 75 %.

Hvis virksomhedens aktuelle måluddannelsesratio (forholdet mellem antal faglærte og antal lærlinge i egen virksomhed) er lavere end den måluddannelsesration, som myndighederne beregner, skal virksomheden betale 27.000 kroner pr. lærling/praktikårselev.
Mangler din virksomhed fx at uddanne 0,5 praktikårselev, vil den skulle betale 0,5 x 27.000 kroner = 13.500 kroner mere i AUB-bidrag.
Virksomheder, der ikke lever op til deres måluddannelsesratio, men som forgæves har slået en eller flere praktikpladser op, kan søge om fritagelse for betaling af merbidraget til AUB.

Undtagelser

Virksomheder med op til én ansat er ikke omfattet af det praktikpladsafhængige AUB og skal derfor ikke betale bidrag til AUB.

Opkrævning

Første opkrævning fra AUB, der tager udgangspunkt i det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag, vil komme medio 2019, hvor alle virksomheder modtager et praktikpladsregnskab (en årsopgørelse) fra AUB.

Samtidig med at der indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag lettes alle virksomheder med ca. 295 kr. i AUB-bidrag for faglærte. Endvidere sættes lønrefusionen til elever på skoleophold op med 7,4 %.

Få overblik over AUB


Er du i tvivl, så kontakt AUB på tlf. 70 11 30 70 mellem 8.00 – 15.30/16.00.

Læs mere om trepartsaftalen om flere faglærte og praktikpladser her.

 

Bonusordninger

Praktikbonus til virksomheder, der tager flere lærlinge end de foregående tre år

Virksomheder, der tager flere lærlinge, end de har gjort i gennemsnit de foregående tre år, kan få en bonus på op til 15.000 kr. pr. ekstra praktikårselev.

Størrelsen af praktikbonussen fastlægges af AUB. Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til bonussen, og derfor kan beløbet blive mindre end 15.000 kr., hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.

Bonussens størrelse offentliggøres på virk.dk. AUB udbetaler automatisk bonus til de berettigede arbejdsgiveres NemKonto.

Fordelsbonus til virksomheder, der tager lærlinge på fordelsuddannelser

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med lærlinge på fordelsuddannelser, vil kunne få en fordelsbonus på op til 5.000 kr.

Størrelsen af fordelsbonussen fastlægges af AUB. Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til bonussen, og derfor kan beløbet blive mindre end 5.000 kr., hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.

Bonussens størrelse offentliggøres på virk.dk. AUB udbetaler automatisk bonus til de berettigede arbejdsgiveres NemKonto.
Det er kun uddannelsesaftaler indgået efter 1. januar 2017, der kan udløse fordelsbonus.

Se hvilke uddannelser der er fordelsuddannelser her.