Social dumping på sjællandske villaveje

Arbejdstilsynet gennemførte i slutningen af august en aktion mod byggerier, der foregår på villavejene.

Resultatet viser, at hverken arbejdsmiljøet eller den lovpligtige anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) bliver prioriteret, når udenlandske håndværkere bygger for private.

I 19 ud af de 39 besøgte steder, hvor der blev arbejdet, konstaterede tilsynet, at de udenlandske virksomheder enten havde lavet en mangelfuld anmeldelse eller slet ikke havde anmeldt sig til RUT.

Men det er ikke kun de udenlandske håndværkere, der overtræder lovgivningen. Også de private villa-ejer, der har sat arbejdet i gang har pligt til at sikre sig at RUT-reglerne er overholdt.

Det er en af de ting, Dansk Håndværk har sat fokus på.

Reglerne siger nemlig, at hvis man ansætter en udenlandsk håndværker til at arbejde i sin bolig, skal man se dokumentation for, at håndværkeren er anmeldt RUT. Også selvstændige håndværkere uden ansatte skal anmelde sig i RUT. Hvis man ikke får den dokumentation, skal man give besked til Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er gået i gang. Ellers kan man risikere en bøde på 10.000 kr.

Spørgsmålet er dog, om der overhovedet gribes ind i forhold til villaejernes ansvar, så der rent faktisk udstedes bøder – og om eventuelle bøder har en størrelse, så det virker afskrækkende at “glemme” anmeldelsen, for til gengæld at få usædvanligt billigt arbejde udført..

Medier der følger op på spørgsmål om social dumping, ulovlig udenlandsk arbejde eller privates overtrædelser af reglerne, er velkomne til at henvende sig for kommentarer til:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk