Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Alle i arbejdsmiljøgruppen, undtagen mester/ejer, skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Arbejdsmiljøuddannelsen består af et grundkursus og en supplerende uddannelse.

Grundkurset har en varighed af 3 dage. Grundkurset skal være gennemført inden 3 måneder efter, at vedkommende medarbejder er blevet valgt eller udpeget til arbejdsmiljøorganisationen.

Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen hvert år deltager i en supplerende arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 2 dage det første år og derefter 1½ dages varighed pr. år.

De første 2 dages supplerende uddannelse skal være gennemført indenfor de først 12 måneder efter at vedkommende medarbejder er blevet valgt eller udpeget til arbejdsmiljøorganisationen.