Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Alle i arbejdsmiljøgruppen, undtagen mester/ejer, skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Arbejdsmiljøuddannelsen består af et grundkursus og en supplerende uddannelse.

Grundkurset har en varighed af 3 dage. Grundkurset skal være gennemført inden 3 måneder efter, at vedkommende medarbejder er blevet valgt eller udpeget til arbejdsmiljøorganisationen.

Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen hvert år deltager i en supplerende arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 2 dage det første år og derefter 1½ dages varighed pr. år.

De første 2 dages supplerende uddannelse skal være gennemført indenfor de først 12 måneder efter at vedkommende medarbejder er blevet valgt eller udpeget til arbejdsmiljøorganisationen.

På linkene nedenfor finder man en liste over godkendte udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen.

Godkendte udbydere af 22-timers uddannelsen

Uddannelsen findes også som netuddannelse.

Godkendte udbydere af 22-timers netuddannelse