Overblik over gældende kompensationsordninger

Der har efterhånden været en del hjælpepakker, og det kan være svært at finde ud af, hvad der er udløbet, hvad der er blevet lovet og hvad der lige nu aktivt kan ansøges om. Derfor har SMVdanmark samlet det overblik over kompensationsordningerne, som du kan se nedenfor. Ud over de tre beskrevne ordninger findes en fjerde, som dog kun gælder for kunstnere og arrangementer – denne er udeladt i nedenstående oversigt.

Fredag 29. januar: Regeringen har igen forlænget de eksisterende, skærpede restriktioner til og med den 28. februar. I forbindelse med denne forlængelse ser det ud til at der kommer en række hjælpeforanstaltninger (bl.a. vedr. moms, a-skatter m.v.). Disse eventuelle ændringer er IKKE med i nedenstående. Så snart disse hjælpepakker samt eventuelle forlængelser og justeringer af disse er aftalt, vil vi orientere om dem her.

Kompensation for lønudgifter

Der findes fire forskellige typer kompensationsordninger der dækker lønudgifter.

1. Genåbning af lønkompensation i perioden 9. december 2020 til 14. februar 2021

Du behøver ikke være direkte ramt af en restriktion for at søge om denne kompensation, hvis du ellers opfylder kompensationskravene:

  • Minimum 30 % eller 50 af virksomhedens ansatte har været hjemsendt
  • Dine ansatte får fuld løn under hjemsendelsen
  • De hjemsendte arbejder ikke i perioden

Ansøgningsfristen for kompensationsordningen er den 26. marts 2021.
Du kan læse mere om kompensationsordningen her.

2. Lønkompensation i perioden 9. december 2020 til 14. februar 2021 hvis du har været tvangslukket

Du skal være direkte ramt af at din virksomhed har været tvangslukket i perioden, for at kunne søge denne kompensation.

Du kan søge om kompensation til løn, hvis du er:

  • (1) omfattet af forbud mod at holde åbent,
  • (2) ikke har nogen omsætning i kompensationsperioden og
  • (3) har hjemsendt minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Du skal opfylde alle tre betingelser.

Du kan opnå kompensation for 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer, eller 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer, dog med et loft på 30.000 kr. pr. måned.

Ansøgningsfristen er den 26. marts 2021.
Du kan læse mere om kompensationsordningen her.

3. Lønkompensation i perioden 6. november 2020 til 28. februar 2021

Du skal være direkte ramt af at din virksomhed har været tvangslukket i perioden, for at kunne søge denne kompensation.

Du kan søge om kompensation til løn, hvis du er:

  • (1) omfattet af forbud mod at holde åbent,
  • (2) ikke har nogen omsætning i kompensationsperioden fra salg af varer og tjenesteydelser i virksomheden og
  • (3) har hjemsendt minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Du skal opfylde alle tre betingelser.

Du kan opnå kompensation for 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer, eller 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer, dog med et loft på 30.000 kr. pr. måned.

Ansøgningsfristen er den 9. april 2021.
Du kan læse mere om kompensationsordningen her.

4. Lønkompensation i perioden 30. august 2020 til 5. november 2020

Du skal være direkte ramt af at din virksomhed har været tvangslukket i perioden, for at kunne søge denne kompensation.

Du kan søge om kompensation til løn, hvis du er:

  • (1) omfattet af forbud mod at holde åbent,
  • (2) ikke har nogen omsætning i kompensationsperioden og
  • (3) har hjemsendt minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Du skal opfylde alle tre betingelser.

Du kan opnå kompensation for 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer, eller 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer, dog med et loft på 30.000 kr. pr. måned.

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2021.
Du kan læse mere om kompensationsordningen her.


Kompensation for tabt omsætning

Der er fire forskellige kompensationsordninger der dækker tabt omsætning for selvstændige og freelancere.

1. Selvstændige med tabt omsætning i perioden 1. september 2020 til 31. januar 2021

Du skal være ramt af én eller flere restriktioner for at kunne søge denne kompensation.

Har din virksomhed ikke været lukket ved påbud, kan du få kompensation for op til 90 % af dit omsætningstab. Har din virksomhed haft forbud mod at holde åben, kan du få kompensation for 100 % af dit omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer i virksomheden.

Du skal have haft et omsætningstab på minimum 30 %.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2021.
Du kan læse mere om kompensationsordningen her.

2. Freelancere med tabt indkomst i perioden 1. september 2020 til 31. januar 2021

Du kan få kompensation for 90 % af dit forventede indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned som selvstændig med B-indkomst og maksimalt 20.000 kr. som selvstændig med både A- og B-indkomst.

Du skal være ramt af én eller flere restriktioner og have et omsætningstab på minimum 30 %.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2021.
Du kan læse mere om kompensationsordningen her.

3. Kompensation til sæsonafhængige selvstændige i perioden 1. december 2020 til 31. december 2020.

Hvis du i december 2020 har haft et omsætningstab på minimum 50 %, kan du søge denne. Du har mulighed for at få kompensation på op til 90 % af tabet. Du kan maksimalt få udbetalt 37.000 kr. pr. måned for hver ejer med en ejerandel over 25 %.

For at få kompensation skal du:

  • have en gennemsnitlig omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned
  • have et tab i omsætningen i kompensationsperioden på mindst 50 % sammenlignet med omsætningen i referenceperioden
  • have en gennemsnitlig omsætning i referenceperioden som minimum er 50 % højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning for det kalenderår, hvori referenceperioden ligger
  • højst have 25 ansatte
  • eje mindst 25 % af virksomheden
  • selv arbejde i virksomheden
  • have en personlig indkomst på under 800.000 kr. om året.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.
Du kan læse mere om kompensationsordningen her.

4. Kompensation til sæsonafhængige freelancere i perioden 1. december 2020 til 31. december 2020

Hvis du i december 2020 har haft et omsætningstab på minimum 50 %, kan du søge denne. Du har mulighed for at få kompensation på op til 90 % af tabet. Du kan maksimalt få udbetalt 37.000 kr. pr. måned for hver ejer med en ejerandel over 25 %.

For at få kompensation med B-indkomst skal du have:

  • en gennemsnitlig indkomst på mindst 10.000 kr. pr. måned
  • et indkomsttab i kompensationsperioden på mindst 50 % sammenlignet med indkomsten i referenceperioden
  • en gennemsnitlig indkomst i referenceperioden, som minimum er 50 % højere end den gennemsnitlige månedlige indkomst for det kalenderår, hvori referenceperioden ligger
  • en personlig indkomst på under 800.000 kr. om året.

For at få kompensation med A- og B-indkomst skal du have:

  • haft en gennemsnitlig månedlig B-indkomst på minimum 2.500 kr. samt en gennemsnitlig månedlig A-indkomst på maksimalt 25.000 kr.
  • en gennemsnitlig indkomst på mindst 10.000 kr. pr. måned
  • et indkomsttab i kompensationsperioden på mindst 50 % sammenlignet med indkomsten i referenceperioden
  • en gennemsnitlig indkomst i referenceperioden, som minimum er 50 % højere end den gennemsnitlige månedlige indkomst for det kalenderår, hvori referenceperioden ligger
  • en personlig indkomst på under 800.000 kr. om året.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.
Du kan læse mere om kompensationsordningen her.


Kompensation for faste omkostninger

Der findes tre kompensationsordninger for faste omkostninger.

1. Faste omkostninger i perioden 9. juli 2020 til 31. oktober 2020

Du kan søge om denne kompensation, hvis din virksomhed har begrænsning på åbningstiden, har forbud mod at holde åbent eller påvirkes af forsamlingsforbuddet på 50 personer (private arrangementer) eller 500 personer (offentligt tilgængelige arrangementer). Du skal have et omsætningstab på minimum 35 %.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.
Du kan læse mere om kompensationsordningen her.

2. Faste omkostninger light (flere perioder)

Denne kompensation er til dine stedbundne faste omkostninger. Ansøgning om denne kompensation kræver ikke en revisorerklæring. Du skal underskrive en tro- og love-erklæring når du ansøger. Du skal have et omsætningstab på minimum 30 %.

Du kan få kompensation for 50 % af din virksomheds faste og stedbundne omkostninger, dog maksimalt kr. 100.000 pr. måned.

Du kan søge for perioderne:

  • 19. august 2020 til 28. februar 2021
  • 6. november 2020 til 26. november 2020
  • 9. december 2020 til 7. februar 2021.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.
Du kan læse mere om kompensationsordningen her.

3. Faste omkostninger i perioden 1. november 2020 til den 28. februar 2021

Du skal opfylde mindst ét af nedenstående krav for at søge om kompensation efter denne ordning:

  • Virksomheder i hele landet kan søge kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 17. januar 2021.
  • Virksomheder, der er berørt af restriktioner i perioden fra den fra 1. november til og med den 28. februar 2021 kan søge om kompensation. Her vil din kompensationsperiode være afhængig af, hvilke(n) restriktion(er) din virksomhed er berørt af. For at søge kompensation skal du kunne dokumentere, at én eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab.
  • Virksomheder, der var berørt af lokale restriktioner i den regionale nedlukning af kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø, kan søge om kompensation i perioden fra den 6. november 2020 til den 26. november 2020.

Du skal desuden have et omsætningstab på minimum 30-35 %.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.
Du kan læse mere om kompensationsordningen her.

Hotline for virksomheder
Har du flere spørgsmål, så kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på: Tlf.: 72 20 00 34
Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / Fredag kl. 9.00-15.00

Har du flere spørgsmål?
Fik du ikke svar på dine spørgsmål, så kan du se flere informationer på: Virksomhedsguiden