Pension/Sundhedsordning

På denne side finder du information om følgende:

  • Pension
  • Sundhedsordning hos PensionDanmark

Pension

Det er beskrevet i Dansk Håndværks overenskomster, hvordan reglerne er for opsparing og indbetaling af pension til medlemsvirksomhedernes medarbejdere. Reglerne er ens for alle overenskomsterne.

Hvem er omfattet

Som arbejdsgiver har du pligt til at indbetale pension til dine medarbejdere over 18 år, der har arbejdet under en kollektiv overenskomst i mindst 6 måneder, eller i en tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde. Er medarbejderen ved ansættelse omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst, bortfalder anciennitetskravet.

En medarbejder skal således ikke nødvendigvis have 6 måneders anciennitet i virksomheden for at blive omfattet af pensionsordningen.

Hvad skal betales

Indbetalingerne fordeles med 2/3 til arbejdsgiver og 1/3 medarbejder. Pt. udgør pensionsindbetalingen 12,60%. Derudover skal virksomheden betale 0,15% til sundhedsordningen i PensionDanmark.

Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige lønindkomst samt eksempelvis akkordoverskud, virksomhedsbetalte sygedagpenge, SH-betaling og feriepenge.
Se de forskellige pensionskoder her. 

Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten:

Lærlinge bliver efter endt prøvetid omfattet af bestemmelserne om pension, som gælder for svende/voksne.

Hvortil skal der indbetales

Pensionen skal indberettes og indbetales til PensionDanmark, med undtagelse af pension til lærlinge på maskinsnedkeruddannelsen, hvor er indbetales til Industriens Pension.
Se guide: Sådan indbetaler du pension på pension.dk

NB! Medarbejderne kan ikke fravælge pensionsordningen eller få indbetalt pensionen til en anden ordning end PensionDanmark.

Det kan blive dyrt ikke at overholde overenskomstens regler om betaling af pensionsbidrag. Virksomheden kan pålægges at indbetale fuldt bidrag – både arbejdsgiver- og lønmodtagerbidrag – til pensionsordningen samt risikere at blive pålagt en bod for manglende pensionsindbetaling.

Desuden ligger der i pensionsordningen nogle erstatninger, som virksomheden ville risikere at skulle betale hvis den ikke har indbetalt pension.

Hvis virksomheden i en periode ikke har ansatte skal dette meddeles PensionDanmark.

Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 6 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.
Arbejdsgiver betaler 2/3 og medarbejderen betaler 1/3 af det forhøjede pensionsbidrag. Det forhøjede pensionsbidrag skal ikke indbetales under fædre- eller forældreorlov.

Se mere om pensionsordningerne her.

Se oversigt over sundhedsordningen.

Husk, at vi aldrig er længere væk end ét telefonopkald, hvis der er spørgsmål til dette.

 

Brug sundhedsordningen i PensionDanmark

Døjer medarbejderne med ondt i ryggen? Stress? For meget alkohol?
Eller har de brug for en hurtig diagnose på, hvad de fejler? Så er der gratis hjælp at hente i deres sundhedsordning, som er en del af pensionsordningen i PensionDanmark.

Medarbejdernes sundhedsordning giver bl.a. adgang til behandlinger hos en kiropraktor, fysioterapeut, massør eller zoneterapeut, hvis man har problemer i led, muskler og sener. På den måde kan ordningen være med til at forebygge, at mindre gener udvikler sig til mere alvorlige skader og eventuelt længerevarende sygefravær.

Sundhedsordningens fokus på forebyggelse betyder, at det skal være nemt at komme til behandlinger, og derfor er der ingen krav om lægehenvisning til de første 15 behandlinger.
Der er generelt ingen begrænsninger i antallet af behandlinger, der foregår på godt 120 sundhedscentre over hele landet.

Se hvordan dine medarbejdere kan bruge PensionDanmarks Sundhedsordning her.

Fakta om PensionDanmark Sundhedsordning:

  • Behandling hos en kiropraktor, fysioterapeut, massør eller zoneterapeut for medarbejdere, der har problemer i led, muskler og sener. Ingen krav om lægehenvisning. Mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet.
  • Hurtig diagnose hjælper medarbejdere, der er blevet henvist til en special-læge fra egen læge, gennem sundhedssystemet – uden unødig ventetid.
  • PensionDanmarks sundhedsteam rådgiver om håndtering af sygemeldte medarbejdere, eller medarbejdere der ofte er syge. Medarbejderne kan også ringe til sundhedsteamet og få hjælp. Ring på 7012 1335 alle hverdage mellem kl. 8 og 21.
  • Telefonrådgivning, hvor medarbejdere kan få psykologhjælp og misbrugs-rådgivning.

Medarbejderne kan læse mere og bestille tid på pension.dk/sundhed, eller ringe 7010 0806 alle hverdage mellem kl. 8 og 21.