Ulykker

Hvis uheldet er ude og ulykken er sket, skal du som arbejdsgiver foretage anmeldelse ved:

Dødsfald, alvorlige arbejdsulykker og alvorlige forgiftninger. Anmeld til:

 • Arbejdstilsynet straks pr. telefon
 • Dit forsikringsselskab inden 9 dage
 • Arbejdsskadestyrelsen inden 2 døgn
 • Sikkerhedsorganisationen snarest

Ulykker og forgiftninger der giver fravær ud over tilskadekomstdagen. Anmeld til:

 • Arbejdstilsynet skriftligt inden 9 dage, når ulykken har medført mindst én fraværsdag
 • Dit forsikringsselskab skriftligt inden 9 dage, når ulykken kan medføre en erstatning. Skriftligt, når ulykken medfører sygefravær over 5 uger
 • Arbejdsskadestyrelsen, hvis arbejdsgiveren ikke er forsikret
 • Sikkerhedsorganisationen snarest

Briller, kontaktlinser, tandskader. Anmeld til:

 • Arbejdstilsynet, hvis ulykken medfører fravær
 • Dit forsikringsselskab
 • Tandskader skal anmeldes på grøn blanket som ved arbejdsulykker.
 • Brilleskader mv. skal anmeldes på særlig blanket

Arbejdsbetingede lidelser og pludselige løfteskader. Anmeld til:

 • Arbejdstilsynet. Lægen eller tandlægen anmelder når denne bliver bekendt med lidelsen
 • Dit forsikringsselskab. Anmeldelse skal ske, så snart du får kendskab til, at en ansat lider af en arbejdsbetinget lidelse
 • Arbejdsskadestyrelsen. Lægen eller tandlægen står for anmeldelse
 • Sikkerhedsorganisationen snarest