Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Det er et lovkrav, at der en gang om året afholdes en arbejdsmiljødrøftelse. Det er arbejdsgiveren der indkalder til den årlige drøftelse. Endvidere har arbejdsgiveren ansvaret for, at der følges op på de beslutninger der måtte være.

Inspiration til årlig arbejdsmiljødrøftelse

 • Hvordan informerer vi om arbejdsmiljøet til de ansatte?
 • Hvordan får vi et godt samarbejde mellem arbejdsmiljø-organisationerne mellem byggeplads og hjemmevirksomhed?
 • Hvordan får vi styr på de kemiske stoffer og brugsanvisninger?
 • Hvordan nedbringer vi tunge løft og hvordan bruger vi tekniske hjælpemidler?
 • Hvordan bruger vi APV i forbindelse med planlægning af arbejdet?
 • Hvordan spottes daglige problemer, hvilke redskaber har vi til at følge op på dem?
 • Har vi nye opgaver eller ændringer, som påvirker arbejdsmiljøet?
 • Hvordan og hvor tit skal vi mødes i AMO?
 • Hvordan skal møderne afvikles?
 • Hvem er ansvarlig for løbende at følge op på, om vi er på rette vej?
 • Har vi brug for ekstern hjælp?
 • Hvordan sikrer vi læring af eventuelle uheld?
 • Hvordan sikrer AMO sig indflydelse på ny-indkøb og indretning af nye arbejdspladser?
 • Hvordan sikrer vi sikkerhed og sundhed ved mindre serviceopgaver?