SH-opsparing (søgnehelligdage)

Virksomheden skal i henhold til reglerne i den overenskomst, som virksomheden er omfattet af, opspare et beløb på medarbejderens såkaldte SH-konto. Beløbet ligger i virksomheden, men er registreret på medarbejderens lønseddel.

Opsparing

Medarbejderen opsparer ved hver lønudbetaling en procentsats af den optjente ferieberettigede løn. Beløbet indsættes på SH-kontoen.
Der skal beregnes pension af beløbet, men ikke feriegodtgørelse. Pensionen beregnes i forbindelse med opsparingen.

Udbetaling fra SH-opsparingen

Det opsparede beløb udbetales som et forskudsbeløb i forbindelse med:

  • Søgnehelligdage (Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Store bededag, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. juledag)
  • Overenskomstmæssige fridage (Grundlovsdag, 1. maj og fredagen efter Kristi Himmelfartsdag)
  • Feriefridage

Efter medarbejderens anmodning kan der endvidere udbetales fra SH-opsparingen ved:

  • Børneomsorgsdage
  • Seniorfridage
  • Barns 2. sygedag
  • Lægebesøg

Forskudsbeløbene ydes på søgnehelligdage, der falder på f.eks. lørdage eller hverdagsfridage, men ydes ikke, når de falder på søndage.
Satserne for opsparing og udbetaling kan ses her.

Ved medarbejderens fratræden fra virksomheden eller ved årsskiftet opgøres SH-kontoen og udbetales til medarbejderen.

NB: Beløbet kan ikke overføres til medarbejderens ferieopsparing.

Elever og funktionærlignende ansatte får almindelig løn i forbindelse med SH-dage.