Løn under sygdom

Det er i overenskomsterne reguleret, hvornår, hvor meget og hvor længe du som virksomhed er forpligtet til at betale dine medarbejdere løn under sygdom.

For de timelønsansatte skal der af de nævnte beløb beregnes SH, feriegodtgørelse og pension.

Bygge- og Anlægsoverenskomsten

Timelønsansatte:

Hvis medarbejderen har 3 måneders anciennitet inden for en tidsramme af 18 måneder, er du som arbejdsgiver forpligtet til at udbetale sygeløn i indtil 20 arbejdsdage. Hvis der er tale om medarbejderens tilskadekomst, skal der betales sygeløn i indtil 8 uger. Løn under sygdom er reguleret i overenskomsten, hvor betalingssatsen fremgår. – Se nøgletal her.

Funktionærlignende ansatte

Funktionærlignende ansatte skal modtage fuld løn under sygdom. Her er der ikke nogen maksimal timesats og ingen krav om anciennitet.

Industri- og Værkstedsoverenskomsten

Timelønsansatte

Hvis medarbejderen har 6 måneders anciennitet inden for de sidste 18 måneder, er du ved sygdom som minimum forpligtet til at udbetale en sygelønsats i de første 9 uger. Løn under sygdom er reguleret i overenskomsten – Se nøgletal her.

Funktionærlignende ansatte

Funktionærlignende ansatte skal modtage fuld løn under sygdom. Her er der ikke nogen maksimal timesats og ingen krav om anciennitet.

Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten

Timelønsansatte

Hvis medarbejderen har 6 måneders anciennitet inden for de sidste 18 måneder, er du ved sygdom som minimum forpligtet til at udbetale en sygelønsats i de første 9 uger. Løn under sygdom er reguleret i overenskomsten – Se nøgletal her.

Funktionærlignende ansatte

Funktionærlignende ansatte skal modtage fuld løn under sygdom. Her er der ikke nogen maksimal timesats og ingen krav om anciennitet.

Elever og funktionærer

Elever og funktionærer skal modtage fuld løn under sygdom. Her er der ikke nogen maksimal timesats og ingen krav om anciennitet.

De seneste satser kan ses her.
Læs mere om sygedagpengerefusion på virk.dk.