Jobsamtalen

Til ansættelsessamtalen skal virksomheden være opmærksom på, at det ikke er alt, man må spørge ind til.

Helbred

Der må ikke spørges ind til ansøgerens generelle helbred. Men hvis der er bestemte lidelser, som har en væsentlig indflydelse på arbejdets udførelse, kan det være lovligt at stille spørgsmål om konkrete sygdomme. F.eks. kan der spørges, om ansøgeren har dårlig ryg, hvis arbejdet består af tunge løft og ikke vil kunne udføres af en medarbejder med ryglidelse.

Der må kun spørges ind til konkrete lidelser, og der kan derfor ikke stilles det generelle spørgsmål, om ansøgeren har sygdomme/lidelser, der kan påvirke arbejdet.

Andet

Når den rette medarbejder skal findes, er der derudover en række forhold, der ikke må lægges vægt på. Der bør derfor ikke spørges ind til ansøgerens:

  • Religion
  • Etnicitet
  • Politiske overbevisning
  • Seksuelle orientering eller
  • Graviditet/familieforøgelse

Referencer

Dansk Håndværk oplever ofte, at virksomheden efter ansættelse af en medarbejder oplever en holdningsændring til det værre, f.eks. manglende mødestabilitet, utilfredsstillende attitude overfor kunder mv.

Det er altid ærgerligt – og potentielt dyrt – for en virksomhed at ansætte ”den forkerte” medarbejder. Dansk Håndværk anbefaler derfor, at man altid indhenter en reference fra ansøgerens seneste arbejdsgiver.