Dansk Håndværks Privatlivspolitik

Som følge af dit medlemskab af Dansk Håndværk accepterer du følgende privatlivspolitik:

1. Generelt
2.  Personoplysninger
2.1  Hvad er personoplysninger?
2.2  Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3  Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.3.1 Videregivelse af oplysninger
2.4  Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6  Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7  Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8  Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3.  Kontakt

1. Generelt

Gennem dit medlemskab af Dansk Håndværk indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?
Dansk Håndværk beder om dine almindelige kontaktoplysninger ved indmeldelse i Dansk Håndværk. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv.

Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem samt til at levere de medlemsservices, som du ønsker i kraft af dit medlemskab af Dansk Håndværk.

De personoplysninger, som vi indsamler, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe dit medlemskab af Dansk Håndværk består.

Når du er medlem af Dansk Håndværk, har vi brug for dine personoplysninger, så vi kan levere den medlemsservice, som du ønsker.

Under medlemskabet opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Dansk Håndværk i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig, bruges først og fremmest til at kunne servicere, rådgive, og bistå dig som medlem, samt til almindelig medlemsadministration, herunder, men ikke begrænset til, opfyldelse af de rettigheder og forpligtelser som er forbundet med medlemskabet af Dansk Håndværk, og til fremsendelse af faktura.

2.3.1 Videregivelse af oplysninger
Idet en del af de services Dansk Håndværk tilbyder udgør rabat- og fordelsaftaler med tredjepartvirksomheder, kan Dansk Håndværk have brug for, at dine almindelige kontaktoplysninger kan videregives til vores samarbejdspartnere. Ved medlemskab af Dansk Håndværk accepterer du derfor, at vi må videregive dine personoplysninger til de relevante samarbejdspartnere mv.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som medlem af Dansk Håndværk ret til at få Dansk Håndværks bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Dansk Håndværk uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Dansk Håndværk uden unødig forsinkelse, hvis Dansk Håndværk ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare, herunder ret til at, behandle, dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Dansk Håndværk i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Dansk Håndværks IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som medlem.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale giver vi dig besked i form af et tillæg til vores aftale.

2.9 Klagemulighed
Du har altid ret til at klage til Datatilsynet. www.datatilsynet.dk

3. Brug af Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du vælge ikke at modtage disse, samt at slette cookies, der ligger på din harddisk. Som bruger skal du være opmærksom på, at websiden ikke nødvendigvis vil fungere 100 % optimalt, hvis cookies slettes eller du blokerer for cookies.

På Dansk Håndværks hjemmeside bruges en række såkaldte tredjepartsservices. Disse services bruger til tider også cookies. Du kan vælge at afvise tredjepart-cookies i din browser.

Følgende cookies er på dhv.dk:
Google Analytics (trafikmåling) GA opsamler diverse oplysninger om brugeradfærd for at optimere vores hjemmeside, for dermed at give dig den bedst mulige oplevelse. Ingen personlige data gemmes. Ønsker du at fravælge cookies fra Google Analytics, kan du gøre det her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Statcounter (statistik/trafikmåling) opsamler diverse oplysninger om brugeradfærd på vores hjemmeside, som anvendes i sammenhæng med udarbejdelse af statistikker. Ingen personlige data gemmes.

4. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Dansk Håndværk, skal du rette henvendelse til dhv@dhv.dk, eller på telefon 53 53 11 44.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til reglerne i den gældende lovgivning.

Med venlig hilsen
Dansk Håndværk

Senest revideret:  30. juni 2023
Næste revision: senest juni 2024