Kriseberedskabsplan

Planlægning af beredskab

Virksomhedens beredskabsplan er et nyttigt værktøj, både til at forebygge ulykker og til at handle korrekt, når en ulykke sker.
Med beredskabsplanen tager virksomheden stilling til, hvordan den vil håndtere en ulykkessituation og fastlægge retningslinjer for alarmering og evakuering. Beredskabsplanlægningen skal bidrage til at reducere skadevirkninger på mennesker, miljø og virksomheden selv i en krisesituation.

Planen skal:

  • Forudse mulige ulykker og nødsituationer
  • Modvirke ulykker og nødsituationer
  • Anvise korrekt handling under ulykker og i nødsituationer
  • Forebygge og mindske skaderne under og efter en ulykke
  • Evaluere/analysere indsatsen efter en ulykke

Beredskabsplan

Beredskabsplanen skal gælde for hele virksomheden. Det er vigtigt, at alle får kendskab til den, og at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at udforme den.

Nedenfor ses en beredskabsplan som virksomhedens sikkerhedsorganisation kan bruge til at gennemgå og forbedre det eksisterende beredskab, eller som udgangspunkt for arbejdet med en ny beredskabsplan.

Hent Beredskabsplanen her