Mangler I arbejdskraft? Overvej en IGU-elev

I en tid hvor der er mangel på arbejdskraft, kan det være en ide at søge efter medarbejdere andre steder end normalt.

Hvis du samtidig synes det kunne være spændende at tage et socialt ansvar, så skulle du overveje at ansætte en flygtning som IGU-elev.

Hvad er IGU?

IGU står for IntegrationsGrundUddannelse.
Ansættelse af en IGU-medarbejder varer to år. Integrationsgrunduddannelsen omfatter dels en lønnet praktikstilling, dels skoleundervisning.

Praktikdelen i din virksomhed skal give eleven færdigheder indenfor forskellige arbejdsfunktioner som du bestemmer. Praktik skal mindst udgøre 25 timer om ugen i gennemsnit.
Eleven aflønnes efter de samme satser som en EGU-elev.

Skoleundervisningen skal bl.a. give udlændingen sproglige færdigheder og erhvervsrettede kvalifikationer. Skoleundervisningen udgør i alt 20 uger a 37 timer, og disse timer skal du som arbejdsgiver selvfølgelig ikke betale løn for. De 20 uger kan fordeles i løbet af de to år, så de passer med virksomhedens behov.

Bonus

Virksomheder, der etablerer og gennemfører integrationsgrunduddannelser,
bliver tilgodeset med en bonus på henholdsvis 20.000 kr. efter et halvt år og
yderligere 20.000 kr. efter forløbets gennemførelse.

Du kan læse mere om IGU-ordningen her.

Hvad kræver det af jer?

Det er vigtigt at understrege, at I ikke selv skal løfte opgaven med alt det praktiske, idet I bliver en del af et netværk af virksomheder, der hver især har en flygtning ansat på den måde, der giver bedst mening for virksomheden.
Det er samtidigt vigtigt at understrege at man ikke binder sig til noget, førend man har set flygtningen an – hvilket kan ske i en kort praktik eller jobprøvning.

Vil du vide mere?

Kontakt Mette Kofoed Iversen på tlf. 32 63 04 70 eller på mi@dhv.dk hvis du ønsker at vide mere, eller hvis du gerne vil være med.

Bag om IGU

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til at begynde på en erhvervsrettet uddannelse. Målet er, at de kommer godt i gang med at blive en del af det danske arbejdsmarked. Samtidig giver den jer som virksomhed mulighed for at oplære og rekruttere den arbejdskraft, I har behov for.
Læs mere om IGU her.