Fakta om træ som bæredygtigt materiale samt ide-liste

Nedenfor finder du først fakta om træ som et bæredygtiugt materiale og derunder en liste med ideer til de hovedpunkter, du kan starte med at se på, når du skaber din grønne profil.

Fakta om træ i byggeriet:

Træ er et af de mest bæredygtige byggematerialer, vi har. Træer optager CO2 under væksten og holder på det så længe det ikke nedbrydes eller brændes. Derfor er brug af træ med til at reducere klimabelastningen, fordi det træ i byggeri holder i mange år og giver plads til at nyt træ kan vokse frem og binde yderligere Co2. Derfor er vi med til at mindske risikoen for klimaforandringer.

 • Træ er en natur-materiale, der giver et sundt og behageligt indeklima.
 • Hver kubikmeter træ, der erstatter et andet byggemateriale, mindsker i gennemsnit Co2 udslippet med 1,1 ton.
 • Hver kubikmeter træ sparer, ved at holde på Co2, atmosfæren for omtrent 2 ton CO2.
 • Træ på en facade kan holde i 50-100 år uden behandling.
 • Overfladebehandler man træ til udendørs brug forlænges levetiden yderligere.
 • Træ kan ofte genanvendes direkte til andre formål.
 • Når træ ikke længere kan genanvendes kan det brændes og bruges til energi.
 • Når træ nedbrydes indgår det som naturlig del af naturens økosystem.
 • Træ fra bæredygtigt skovbrug er en naturlig og vedvarende ressource
 • Produktion af træ kræver et minimum af energi.
 • Konstruktioner i træ er forholdsvis billigere end muret byggeri

Ide-liste til hovedområder for indsats

Nedenfor finder du ideer til de områder, du bør overveje, som steder du kan gøre en indsats – listen er kun nogle forslag til inspiration. Du finder givetvis selv flere når du går i gang og ser på din egen virksomhed. Overordnet går opgaven ud på at reducere brugen af ressourcer og vælge dem man bruger med omtanke:

 • Varme: anvendelse og brug af varmekilder
 • Elektricitet: indkøb af grøn el / brug af el med omtanke
 • Materialer: Indkøb af bæredygtigt producerede materialer
 • LCA: Overvej hele livstids forløbet for materialer – ikke kun anvendelse i egen virksomhed
 • Arbejdsformer: Arbejdes der rationelt og undgås spild
 • Affald: Sortring, håndtering, oprydning og undgå unødigt affald / emballage m.v.
 • Kørsel: Indkøbes og anvendes firmabiler med en grøn overvejelse
 • Genanvendelse: Bruges genanvendte materialer og kan nye spildmaterialer genanvendes
 • Deleøkonomi: For værktøjer, transport o.l., der anvendes sjældnere
 • Vedligeholdelse: Renovering og vedligeholdelse mulig frem for udskiftning og bortsmidning
 • Leverandører: En mine leverandøre grønne og er deres produkter grønne
 • Kemi og hjælpestoffer: Undgås skadelige stoffer og reduceres spild
 • Uddannelse: Holder du og dine ansatte sig opdateret om produkter og arbejdsmetoder
 • – find selv flere områder i forhold til din virksomhed og dine leveringer til kunderne….

 

ARTIKLEN ER EN DEL AF SERIEN

Få en bæredygtig og grøn profil

Gå videre til næste del: Værd at vide om klimamål og bæredygtighed