Så er vinteren kommet – i hvert tilfælde i byggeriet

Husk at der mellem den 1. oktober og frem til 31. marts skal være etableret vinterforanstaltninger.

Vinterforanstaltninger beskriver de foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at vinterbyggeri kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt – samt hvem, der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten.

Foranstaltningerne gælder bl.a.:

  • Lukning af facadeåbninger
  • Over- og inddækning af råhuse, stilladser og stationære arbejdspladser
  • Afledning af overfladevand og foranstaltninger mod pløredannelse
  • Aftaler om snerydning m.m.
  • Klargøring af frostfri grusdepoter
  • Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning
  • Opvarmning og ventilation

På Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlægs netside, kan du åbne en pjece om, hvad du skal gøre. På sidste side i den findes en tjekliste, som kan udskrives og anvendes i forbindelse med vinterbyggeriet: