Miniguide til en cirkulær byggebranche: Du kan nemt være med!

Cirkulær byggebranche, cirkulære byggeløsninger, cirkularitet.
Alt sammen begreber vi hører mere og mere om, men hvad dækker det egentlig over?
Det handler i al sin enkelthed om bæredygtighed – at leve på jorden på en måde, der ikke går ud over vores børn og børnebørn.

Det lyder måske som luftige begreber og ”politiker-snak”, men du kan faktisk nemt tage del i det. Som håndværker kan du bidrage ved at genbruge og genanvende ressourcer mest muligt, og gerne igen og igen – deraf kommer ordet ”cirkulær”.

Miniguide

I projektet Circularity City* er der lavet en miniguide om hvilke mindre tiltag du kan indføre for at bygge mere bæredygtigt og cirkulært. Det kan bl.a. gøres ved at minimere affald, genbruge ressourcer, og indkøbe med omtanke. Måske du allerede gør mange af de ting?
Du finder Håndværker-miniguiden her.

Du kan også kigge nærmere på den værktøjskasse som ligeledes er en del af projektet Circularity City – et såkaldt dialogværktøj og en vejledning til håndværkere. Dialogværktøjet fungerer som en vejledning til at gå fra planlægning til udførelse af byggerenoveringer og indeholder 3 trin, som guider dig igennem 1) om bygningen kan bevares i sin helhed, 2) om bygningsdele og materialer kan bevares og 3) om ressourcerne kan matches. Du finder link til værktøjskassen her.

Brug bæredygtighed i din markedsføring

Flere og flere forbrugere vælger varer, håndværkere osv. ud fra om virksomheden har fokus på bæredygtighed. Øg dit fokus på cirkulære byggeløsninger/bæredygtighed, og markedsfør dig som en håndværker der tager ansvar for miljøet – og dermed skiller sig ud fra mængden. Vi tør godt garantere at fokus på den cirkulære byggebranche kun bliver større og større.

Innovationspuljen – for midtjyske virksomheder

Ligger din virksomhed i Midtjylland? Midtjyske virksomheder kan nemlig søge støtte til at indhente ekspertviden til udvikling af cirkulære byggeløsninger, koncepter og forretningsmodeller i samarbejde med andre virksomheder.
Midlerne i puljen går til virksomheder, der har en idé til en cirkulær byggeløsning, koncept eller forretningsmodel og som ønsker at indgå i partnerskaber med andre virksomheder og få støtte fra en videninstitution til at udvikle og realisere idéen.

Jeres virksomhed får en unik mulighed for at:

  • Udvikle jeres idéer og nye byggeløsninger
  • Få tilført ny ekspertviden gennem samarbejde med en videninstitution
  • Udvikle nye forretningsmodeller og værdikædesamarbejder

Jeres innovationssamarbejde kan søge støtte til:

  • 100% dækning af omkostning til inddragelse af videninstitution
  • 50% dækning af omkostning til ekstern konsulent
  • Løbende sparring og rådgivning omkring innovationssamarbejdet

* Læs mere om puljen på www.circularitycity.dk/soegstoette eller se, hvordan andre har fået hjælp til at gøre deres cirkulære byggeløsningsideer til virkelighed i videoen nedenfor.

CLEAN er Danmarks klyngeorganisation baseret på danske styrkepositioner i erhvervsliv og forskning inden for energi- og miljøteknologi. CLEANs formål er at skabe grøn vækst og beskæftigelse i danske virksomheder i danske virksomheder, etablere internationale samarbejder og bidrage til en bæredygtig samfundsmæssig udvikling.