Urørt skov hænger dårligt sammen med grøn omstilling i byggeriet

Flere skovområder på Bornholm er udlagt til urørt skov. Det får store konsekvenser for vores lokale medlemsvirksomhed, Østerlars Savværk, der gennem tre generationer har gjort brug af det lokale tømmer fra skovene på Bornholm.

Indehaver af Østerlars Savværk, Hans-Henrik Kofoed, peger i en artikel i Bornholms Tidende på flere paradokser ved at lade god, vedligeholdt produktionsskov overgå til urørt skov. I stedet for at anvende det lokale tømmer fra de bornholmske skove må virksomheden nu til at importere tømmer fra udlandet med den CO2-udledning, der er forbundet med transport af tømret. Samtidig mister man fordelene ved det optag af CO2, som sunde, stærke træer i vækst bidrager med, når træer i stedet får lov at dø og rådne. Hans-Henrik Kofoed forudser, at beslutningen om urørt skov i sidste ende kan have negative konsekvenser for CO2-regnskabet og henviser til flere rapporter, der konkluderer, at der er bedre plads til biodiversitet, når man laver produktionsskov på den rigtige måde.

Set i et større perspektiv hænger planerne dårligt sammen med det stigende ønske om grøn omstilling i byggeriet, hvor vi skal bygge mere med træ fremfor beton og stål. Dansk Håndværk har tidligere advaret politikerne om udfordringerne ved at begrænse produktionen af træ i danske statsskove. Det vil medføre en stigende import af træ fra udlandet, som vil bidrage til et større CO2-aftryk. Det er en uheldig udvikling. Der burde være plads til både urørt skov og produktionsskov i de danske statsskove.

 

Kilde:
Frustration over urørt skov: ‘Simpelthen en katastrofe’, Bornholms Tidende, den 19. januar 2024