Værd at vide om klimamål og bæredygtighed

Nedenfor finder du en liste over de mest almindelige forkortelser og begreber, der bruges ifb. med grøn omstilling indenfor branchen.

Hvad betyder begreberne

Klimamålene, Paris-aftalen, er FN’s 17 Verdensmål. De drejer sig om at halvere Co2 udslippet i 2030 og være Co2 neutral i 2050. Store virksomheder kan gennem certificering og komplicerede beregninger og omstillinger vælge at opfylde disse.

Bygningernes energiforbrug til drift (opvarmning o.s.v) af bygninger tegner sig ifølge Energistyrelsen for 20 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor er en reduktion at bygningernes energiforbrug vigtig.

FSC- Forest Stewardship Council – er et mærke, der anvendes på produkter af træ og papir, som garantere at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at genopbygge. Desuden en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentlig sikkerhedsudstyr og løn.

PEFC-certificeret træ – Programme for the endorsement of Forest Certification – er et certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug og miljømærke for bæredygtigt træ til forbrugerne. Det er verdens største certificeringssystem for bæredygtig skovdrift og virksomheder, der bruger det. Certificeringen kan omfatte af alle typer skov.

CEN/TC 350 – Sustainability of construction works – er et EU projekt, der udarbejde frivillige, standarder for bæredygtighed ved både eksisterende og nye byggerier og anlægsarbejder –standarder, der kan bruges på tværs af hele byggeriet.

GBCD – Green Building Council Denmark – er en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri og byområder, der er tilpasset dansk lovgivning og normer. Certificeringen sker ud fra europæiske standarder, men inkluderer også andre, så certificeringen også er troværdighed internationalt. GBCD er for den danske byggebranche, den certificering der bedst opfylder kriterier for bæredygtighed. Green Building Council Denmark er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark.

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri – er regeringens sektorhandlingsplan for bygge- og
anlægssektoren og bygger oven på en række af de politiske aftaler, der direkte eller indirekte reducere udledningen fra byggeriet frem mod 2030 med henblik på at nå 70 procentmålsætningen. Den følger også op på anbefalinger fra
blandt andre klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren.

LCA – Life Cycle Assessment – Livscyklusvurdering er en metode til at vurdere, hvilke mulige miljøpåvirkninger og ressourceforbrug, der er knyttet til et produkt eller en service. I livscyklustankegangen tænkes hele produktets/servicens livscyklus ind fra vugge til grav i miljøvurderingen. Det handler om at ikke kun fokusere på en enkelt del f.eks. hvad der sker i ens egen produktion i virksomheden.

Man kan nævne mange andre grønne eller klimavenlig initiativer, og hver enkelt virksomhed kan givetvis finde andre, der vedrører dem. Men som en sidste af mere praktisk karakter vil vi – for at man kan blive inspireret til at finde og deltage i lignende projekter – nævne:

GENTRÆ – indsamler byggepladstræ, renser det og sælger det. Målet er at genbruge op til 50.000 ton byggeplads træ som et cirkulært og bæredygtigt alternativ til nyt træ. GENTRÆ drives af STARK og er blandt andre støttet af RealDania

 

    ARTIKLEN ER EN DEL AF SERIEN

Få en bæredygtig og grøn profil