Folketinget vedtog den 7. december 2023 en ny lov, som foretager mindre, men relevante ændringer i ferieloven. Loven gælder fra 31. december 2023.

  • Automatisk udbetaling af mindre beløb efter ferieafholdelsesperiodens udløb.
  • Mulighed for udbetaling ved medarbejderens fratræden, hvis optjente feriemidler højst udgør kr. 2.500.
  • Udbetaling ved ferieårets udløb af mindre end 1 feriedag på medarbejderens anmodning.
  • Arbejdsgivers årlige bekræftelse til fonden vedrørende indefrosne feriemidler ophører.

Læs mere

Ferie på forskud
Med ferieloven, som trådte i kraft den 1. september 2020 er der mulighed for at afholde ferie på forskud. Dette skyldes at, medarbejderne fra 1. september først skal optjene ret til ferie. Der optjenes 2,08 feriedag pr. måned, og det betyder, at man kan mangle feriedage, hvis man gerne vil afholde ferie i starten af ferieåret. Det er op til jer i virksomheden, om I ønsker at give lov til at holde ferie på forskud. Hvis I laver en aftale med en medarbejder om afholdelse af ferie på forskud, skal I lave en skriftlig aftale, hvor antal feriedage, og hvornår feriedagene afholdes fremgår.

Vi har lavet en blanket I kan anvende

Herefter modregnes feriedagene i den løbende optjening, og hvis medarbejderen fratræder før feriedagene er tjent ind igen, skal der modregnes i den sidste løn.

EKSEMPEL

Vil man holde efterårsferie i oktober måned, skal man bruge 5 feriedage.

Fra 1. september hvor samtidighedsferien starter, har man ikke optjent nogle feriedage.
Allerede 1. oktober har man optjent 2,08 feriedage. Der mangler så 2,92 feriedage.

Hvis man har afholdt 3 ugers sommerferie i år, svarende til 15 feriedage, så har man 1,64 feriedage tilbage som automatisk er overført til det nye ferieår.

Så mangler der 1,28 feriedage. Det ”hul” kan dækkes med feriefridage, fri for egen regning eller en aftale om ferie på forskud.
Hvis I laver en aftale om afholdelse af 1,28 feriedage på forskud, vil medarbejderen allerede 1. november være i ”plus” på ferieregnskabet igen, da der er optjent 2,08 feriedag for oktober måned.

Optjening af ferie
Medarbejderne optjener ferie i henhold til ferieloven og overenskomsterne  – og reglerne er ens for alle Dansk Håndværks overenskomster.

Der optjenes ferie efter princippet om samtidighedsferie. Det betyder, at medarbejderne løbende opsparer 2,08 feriedag pr. måned, til afholdelse måneden efter. I alt 25 dages ferie årligt. Der opspares samtidig 12,5% i feriepenge af medarbejderens ferieberettigede løn.

Optjeningsåret går fra 1. september til 31. august. Ferieafholdelsesperioden er 1. september til 31. december året efter.

Feriepengene indberettes i optjeningsåret løbende af virksomheden gennem e-indkomstregistret til Feriepengeinfo. Beløbet skal fremgå af medarbejderens lønseddel.

Virksomheden kan vælge selv at være feriepengeudbetaler eller indbetale feriepengene til FerieKonto.

Læs mere om Feriepengeinfo her.

Afholdelse af ferie
Når medarbejderen i ferieåret ønsker at afholde ferie, anmoder medarbejderen om feriepengene gennem Feriepengeinfo på borger.dk. Feriepengeinfo sender herefter anmodningen til virksomheden. Hvis virksomheden har indbetalt feriepengene til FerieKonto, får medarbejderen udbetalt pengene direkte herfra.

Planlægning/varsling af ferie
Ferien skal fastlægges efter forhandling med medarbejderne, men hvis der ikke kan opnås enighed om placeringen, kan virksomheden diktere tidspunktet for ferien ud fra virksomhedens tarv. I så fald skal virksomheden varsle medarbejderne dette med:

  • Sommerferien (hovedferien) 3 måneder.
  • Restferien 1 måned.

HUSK AT VARSLE KOLLEKTIV HOVEDFERIE.
Det anbefales, at kollektiv ferielukning varsles skriftligt.

Overførsel af ferie
Der kan efter aftale mellem virksomhed og medarbejder overføres ferie fra det ene ferieår til det næste.

Elever
Elever får almindelig løn i forbindelse med afholdelse af ferie. Du kan læse meget mere om elever/lærlinges ferierettigheder her.

Se vores webinar “Den nye ferielov – hvad betyder ændringerne?” fra d. 10 september 2020