Ferie

Med den nye ferielov er der indført en mulighed for at afholde ferie på forskud. Dette skyldes at, medarbejderne fra 1. september først skal optjene ret til ferie. Der optjenes 2,08 feriedag pr. måned, og det betyder, at man kan mangle feriedage, hvis man gerne vil afholde ferie i starten af ferieåret.

Det er op til jer i virksomheden, om I ønsker at give lov til at holde ferie på forskud. Hvis I laver en aftale med en medarbejder om afholdelse af ferie på forskud, skal I lave en skriftlig aftale, hvor antal feriedage, og hvornår feriedagene afholdes fremgår.

Vi har lavet en blanket I kan anvende, og den findes her.

Herefter modregnes feriedagene i den løbende optjening, og hvis medarbejderen fratræder før feriedagene er tjent ind igen, skal der modregnes i den sidste løn.

Lad os tage den kommende efterårsferie som eksempel:

Vil man holde efterårsferie i oktober måned, skal man bruge 5 feriedage.
Fra 1. september hvor samtidighedsferien starter, har man ikke optjent nogle feriedage.
Allerede 1. oktober har man optjent 2,08 feriedage. Der mangler så 2,92 feriedage.

Hvis man har afholdt 3 ugers sommerferie i år, svarende til 15 feriedage, så har man 1,64 feriedage tilbage som automatisk er overført til det nye ferieår.

Så mangler der 1,28 feriedage. Det ”hul” kan dækkes med feriefridage, fri for egen regning eller en aftale om ferie på forskud.
Hvis I laver en aftale om afholdelse af 1,28 feriedage på forskud, vil medarbejderen allerede 1. november være i ”plus” på ferieregnskabet igen, da der er optjent 2,08 feriedag for oktober måned.

Optjening af ferie

Den nye ferielov er trådt i kraft pr. 1. september 2020.
Medarbejderne optjener ferie i henhold til ferieloven og overenskomsterne  – og reglerne er ens for alle Dansk Håndværks overenskomster.

Der optjenes nu ferie efter princippet om samtidighedsferie. Det betyder, at medarbejderne løbende opsparer 2,08 feriedag pr. måned, til afholdelse måneden efter. I alt 25 dages ferie årligt.

Der opspares samtidig 12,5% i feriepenge af medarbejderens ferieberettigede løn.

Fremover går optjeningsåret fra 1. september til 31. august.
Ferieafholdelsesperioden er 1. september til 31. december året efter.

Feriepengene indberettes i optjeningsåret løbende af virksomheden gennem e-indkomstregistret til Feriepengeinfo. Beløbet skal fremgå af medarbejderens lønseddel.

Virksomheden kan vælge selv at være feriepengeudbetaler eller indbetale feriepengene til FerieKonto.

Læs mere om Feriepengeinfo her.

Afholdelse af ferie

Når medarbejderen i ferieåret ønsker at afholde ferie, anmoder medarbejderen om feriepengene gennem Feriepengeinfo på borger.dk. Feriepengeinfo sender herefter anmodningen til virksomheden.

Hvis virksomheden har indbetalt feriepengene til FerieKonto, får medarbejderen udbetalt pengene direkte herfra.

Planlægning/varsling af ferie

Ferien skal fastlægges efter forhandling med medarbejderne, men hvis der ikke kan opnås enighed om placeringen, kan virksomheden diktere lægningen af ferien ud fra virksomhedens tarv. I så fald skal virksomheden varsle medarbejderne dette med:

  • Sommerferien (hovedferien) 3 måneder.
  • Restferien 1 måned.

Husk at varsle kollektiv hovedferie 

For medarbejdere omfattet af Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten eller Industri- og Værkstedsoverenskomsten er der særlige regler om varsling af ferie. Det er sådan, at hvis i vælger at holde kollektivt ferielukket i hovedferien, således at virksomheden holder ferielukket på et fast tidspunkt i sommeren 2020, så skal det varsles senest den 31. december 2019.

For medarbejdere omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten, skal kollektiv hovedferie først varsles 3 måneder, før ferien skal begynde.

Det anbefales, at kollektiv ferielukning varsles skriftligt.

Overførsel af ferie

Der kan efter aftale mellem virksomhed og medarbejder overføres ferie fra det ene ferieår til det næste.

Elever

Elever får almindelig løn i forbindelse med afholdelse af ferie.

Du kan læse meget mere om elever/lærlinges ferierettigheder her.

Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Håndværk, hvis du har spørgsmål til reglerne – vi er aldrig længere væk end ét telefonopkald.

Den nye ferielov

Se vores webinar “Den nye ferielov – hvad betyder ændringerne?” fra d. 10 september 2020 her.

Ny ferielov: Sådan skal du gøre fra 1. september

Den 1. september 2019 begynder overgangsåret inden den nye ferielov. Overgangsåret er med til at sikre, at du ikke skal betale dobbelt ferie til dine medarbejdere, når den nye ferielov træder i kraft.

Alle feriepenge optjent i overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, opspares i stedet i den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden forvalter pengene og sørger for udbetaling, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.Sådan skal du gøre fra 1. september 2019-31. august 2020 I overgangsåret skal du indberette ferie i e-Indkomst for alle dine medarbejdere – også dem med løn under ferie.

 

Dine medarbejdere får en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler, men kan stadig holde ferie, næsten som de plejer.

Den 1. maj 2020 får de op til 16,64 feriedage og begynder allerede at optjene nye feriedage fra den 1. september 2020, når den nye ferielov træder i kraft.
Med den nye ferielov kan medarbejderne holde ferie allerede måneden efter, de optjener den:Læs mere om, hvad den nye ferielov betyder for dine medarbejdere
  • For timelønnede skal du være opmærksom på at indberette korrekte lønperioder. Det er lønperiodens slutdato, der afgør, om indberetningen sendes videre til Lønmodtagernes Feriemidler.
  • For funktionærer, der fratræder, skal du indberette ferie, der er optjent mellem den 1. september 2019 og den 31. august 2020, med optjeningsår 9999.
  • For funktionærer i fortsat ansættelse skal du indberette 12,5 pct. af lønnen i nye felter i eIndkomst. Du bestemmer selv, om du indberetter for dem løbende eller på én gang inden fristen
    den 31. december 2020.

Alle indberetningerne for overgangsåret sendes videre til Lønmodtagernes Feriemidler.
Det skal du også være opmærksom på

  • Du må ikke udbetale feriepenge, der er optjent i overgangsåret. I sommeren 2021 modtager du første gang brev om indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.
  • Du kan vælge at beholde pengene i virksomheden indtil den enkelte medarbejder når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Det gælder ikke, hvis du indbetaler til FerieKonto eller anden en feriekasse.
  • Hvis du bruger Feriepengeinfo og ikke benytter en feriekasse, skal du fra den 1. september 2019 begynde at indberette feriepenge før skat. Det gælder også, efter overgangsåret er slut.

LÆS MERE PÅ VIRK.DK/NY-FERIELOV