Uddannelsesguide
Uddannelse er vejen frem

Der er brug for målrettet kompetenceudvikling i et stadigt mere konkurrencepræget og dynamisk erhvervsmiljø. Her på siden kan du læse om kurser og uddannelser, som Dansk Håndværk ikke selv står bag.

Information om muligheder for at få tilskud til efteruddannelse og andre kurser og uddannelser


AMU-kurser

Skal en ansat opkvalificeres, oplever I en stille periode, eller har virksomheden brug for ny viden på et bestemt område? Så send medarbejderen på AMU efteruddannelseskursus og få styrket både viden og kompetencer. Vær et skridt foran – til glæde og gavn for alle.

AMU er uddannelser, som giver medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen uddannelse inden for blandt andet sikkerhed og certifikater samt mulighed for faglig opkvalificering.

Hvor lang tid varer et AMU-forløb?
AMU (ArbejdsMarkedsUddannelser) er korterevarende kursusforløb, typisk 2-5 dage, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Hvad koster det?
AMU-kurser koster normalt 110 kr. eller 272 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Prisen kan ses på kursussiden og i forbindelse med kursustilmelding.

Hvordan finder jeg/min medarbejder det rette kursus?
Find det rette AMU-kursus på Amukurs.dk og Efteruddannelse.dk

Tilskud
Læs om mulighederne for at få tilskud


Videregående uddannelser inden for byggeriet, KEA

Vil du bidrage til produktivitetsforbedringer og en dybere teknisk og forretningsmæssig indsigt i en bygge- og anlægssektor i udvikling og vækst? Vil du bevare kontakten med arbejdsmarkedet imens, du læser videre? Så er Københavns Erhvervsakademis (KEA) uddannelser på deltid vejen frem.

Hos KEA har du bl.a. mulighed for at tage Akademiuddannelse i Byggekoordination, Akademiuddannelse i Byggeteknologi samt Byggeriets Lederuddannelse (BLU).

Læs mere på kompetence.kea.dk


Supplerende arbejdsmiljøuddannelser, BAR

Virksomheder skal hvert år tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg gennemfører i samarbejde med NEXT supplerende arbejdsmiljøuddannelser, der er specielt tilpasset de udfordringer, som bygge- og anlægsvirksomheder skal håndtere.

Læs mere på BFA Bygge & Anlægs hjemmeside


Kurser hos Statens Byggeforskningsinstitut

SBi tilbyder kurser om alt fra Bygningsreglementet og Be15 til vådrum, småhuse og fugt og isolering

Få 10% rabat som medlem af Dansk Håndværk – helt frem til sidste tilmeldingsfrist. For at opnå rabat skal medlemskab og CVR- eller medlemsnummer oplyses ved tilmelding i feltet “Bemærkninger”. I får desuden 25% mængderabat, hvis der er tre eller flere fra samme virksomhed, der deltager på samme kursus.

Rabataftalen gælder for SBi’s egne kurser. Kontakt SBi for at høre om mulighederne for rabat på de enkelte kurser på kurser@sbi.aau.dk eller tlf. 99 40 23 21.

Læs mere på på bygud.dk


Kurser hos Center for Bygningsbevaring

Lær at blande mørtel, mure, brænde fuger, pudse og kalke, ådre, marmorere, støbe jern, trække, dreje og støbe stuk ved Center for Bygningsbevaring, der tilbyder kurser inden for bygningsrestaurering og transformation.

Kurserne for 2024 er på vej.