Uddannelsesguide

Her på siden kan du læse om kurser og uddannelser, som Dansk Håndværk ikke selv står bag:

  • AMU-kurser
  • Videregående uddannelser indenfor byggeriet, KEA
  • Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser, BAR
  • Statens Byggeforskningsinstitut, SBi
  • Bygningsrestaurering og Transformation

Du kan desuden læse om muligheder for at få tilskud til efteruddannelse og andre kurser og uddannelser her. 


AMU-kurser

Skal en ansat opkvalificeres, oplever I en stille periode, eller har virksomheden brug for ny viden på et bestemt område? Så send medarbejderen på AMU efteruddannelseskursus, og få styrket både viden og kompetencer. Vær et skridt foran – til glæde og gavn for alle.

AMU er uddannelser, som giver medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen uddannelse inden for blandt andet sikkerhed og certifikater samt mulighed for faglig opkvalificering.

Hvor lang tid varer et AMU-forløb?

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) består af korterevarende kursusforløb, typisk 2-5 dage, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Hvad koster det?

AMU-kurser koster normalt 110 kr. eller 272 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Prisen kan ses på kursussiden og i forbindelse med kursustilmelding.

Hvordan finder jeg/min medarbejder det rette kursus?

Find det rette AMU-kursus her:

Få tilskud:
Læs om mulighederne for at få tilskud til efteruddannelse her. 


Videregående uddannelser indenfor byggeriet, KEA

Vil du bidrage til produktivitetsforbedringer og en dybere teknisk og forretningsmæssig indsigt i en bygge- og anlægssektor i udvikling og vækst?

Vil du bevare kontakten med arbejdsmarkedet imens, du læser videre? Så er Københavns Erhvervsakademis (KEA) uddannelser på deltid vejen frem.

Hos KEA har du bl.a. mulighed for at tage Akademiuddannelse i Byggekoordination, Akademiuddannelse i Byggeteknologi samt Byggeriets Lederuddannelse (BLU).

Læs mere her.


Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser, BAR

Virksomheder skal hvert år tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg gennemfører i samarbejde med NEXT Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser, der er specielt tilpasset de udfordringer, som bygge- og anlægsvirksomheder skal håndtere.

Læs mere her.


Kurser hos Statens Byggeforskningsinstitut:

Få 10% rabat som medlem af Dansk Håndværk – helt frem til sidste tilmeldingsfrist. SBi tilbyder kurser om alt fra Bygningsreglementet og Be15 til vådrum, småhuse og fugt og isolering. For at opnå rabat skal medlemskab og CVR- eller medlemsnummer oplyses ved tilmelding i feltet “Bemærkninger”. I får desuden 25% mængderabat, hvis der er tre eller flere fra samme virksomhed, der deltager på samme kursus.

Rabataftalen gælder for SBi’s egne kurser. Kontakt evt. SBi for at høre om mulighederne for rabat på de enkelte kurser på kurser@sbi.aau.dk eller tlf. 99402321

Læs mere her.


Kurser hos Bygningsrestaurering og Transformation:

Lær at blande mørtel, mure, brænde fuger, pudse og kalke, ådre, marmorere, støbe jern, trække, dreje og støbe stuk, når Center for Bygningsbevaring i samarbejde med Arkitekternes Efteruddannelse udbyder kursusrækken Bygningsrestaurering og Transformation.

Læs mere her.