Tilskud til efteruddannelse

Her finder du en oversigt over hvad du kan søge af tilskud når dine medarbejdere tager kurser og efteruddannelse:


Løntabs-kompensation: VEU-godtgørelse

Du kan som arbejdsgiver få VEU-godtgørelse (Voksen- og EfterUddannelse) såfremt din medarbejder får løn under uddannelsen.

VEU-godtgørelse er en løntabs-kompensation, og satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen.

Læs mere om VEU-godtgørelse, satster og hvordan du får udbetalt godtgørelsen her på virk.dk.


Tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond

Du kan desuden som arbejdsgiver (tilknyttet Bygge- og Anlægsoverenskomsten) søge tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond som et supplement til VEU-godtgørelsen. Tilskuddet er på 110,20 kr. pr. time ved deltagelse i alle AMU-kurser og FVU-kurser.

Gå ind på siden https://www.pension.dk/virksomhed/uddannelse/ og vælg ”Tilskud”. Tilskud søges ligesom VEU efter kurset er afholdt.

Håndværkets Udviklingsfond yder tilskud til følgende:

  • Alle AMU-kurser, herunder Individuel Kompetencevurdering (IKV)
  • FVU-kurser i matematik og læsning

Satser
Tilskuddet er på 110,20 kr. pr. time ved deltagelse i alle AMU-kurser og FVU.

Ved tvivl eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte PensionDanmarks Uddannelsesrådgivere på tlf. 70 12 13 42.

Antal dage der ydes tilskud til:
Der kan maksimalt søges tilskud til 15 kursusdage pr. medarbejder pr. løbende 12 måneder.

Du kan læse mere her, samt se hvilke kurser der gives tilskud til.


For virksomheder under Industri- og Værksted eller Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten

Medarbejdere med 3 måneders anciennitet har ret til 2 ugers (74 timers) selvvalgt uddannelse pr. år med tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden.

Virksomheden betaler fuld løn, dog max 135,00 kr. pr. time – hertil kommer tillæg af feriepenge, SH-opsparing og pension.

Til gengæld modtager virksomheden tilskud fra Fonden på 70,00 kr. pr. time, og derudover kan virksomheden få eventuel VEU-godtgørelse (se ovenfor).

Find ansøgningsskema for tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden her (I&V samt A&B)

Der ydes desuden tilskud til elevers deltagelse i erhvervsrelevant fritidsuddannelse efter 6 måneders beskæftigelse i samme virksomhed.

Tilskud fra Fonden betales kun til medarbejdere der på uddannelsestidspunktet er medlem af 3F.

Hvad er selvvalgt uddannelse?

Selvvalgt uddannelse er uddannelse, som styrker medarbejderens kompetencer, men som ikke nødvendigvis har noget med medarbejderens daglige arbejde i virksomheden at gøre.

Fondens midler kan bl.a. anvendes til:

  • Kompetenceudvikling
  • Almen og faglig efter- og videreuddannels
  • Styrkelse af læse-, stave- og regnefærdigheder
  • Kampagner målrettet uddannelsesplanlægning i virksomheden