Spørgsmål & Svar

Her kan du læse de oftest stillede spørgsmål fra Dansk Håndværks medlemmer, og du kan se hvad Dansk Håndværks eksperter har svarede på dem. Spørgsmål og svar tilføjes løbende og er inddelt i kategorier. De kan dreje sig om alt fra personalejura og byggejura til byggetekniske spørgsmål m.v.

Juridiske og overenskomstmæssige spørgsmål besvares af:

Gitte Thune, jurist
gt@dhv.dk
Celia Guldhammer, jurist
cg@dhv.dk
Susanne Oldenburg, jurist
swo@dhv.dk

 

Sterilisation og sygeløn
Spørgsmål
En af vores møbelpolstrere har sygemeldt sig, da hun skal steriliseres. Nu bliver jeg i tvivl om, hvorvidt jeg som arbejdsgiver skal betale sygeløn under dette sygefravær. Skal jeg det?
Svar
Der kan være situationer, hvor sterilisation er lægeligt indiceret, og så skal det betragtes som helt almindeligt sygefravær, og betales af arbejdsgiver på sædvanlig vis.

MEN den helt frivillige sterilisation, den skal i ikke betale for, da det betragtes som selvforskyldt sygdom, jf. sygedagpengeloven. Her er det kommunen, der udbetaler sygedagpenge. Det gælder også i den situation, hvor der tilstøder komplikationer i forlængelse af sterilisationen. Her er det heller ikke jer, men kommunen der betaler.
For afklaring af om sterilisationen er frivillig eller den er lægeligt indiceret, der må i bede om en lægeerklæring.

Spørgsmål om dette emne: Kontakt Gitte, Celia eller Susanne på tlf. 32630470

 

Skal jeg acceptere en delvis sygemelding?
Spørgsmål
En af vores tømrersvende har været sygemeldt gennem nogle måneder. Nu har han kontaktet mig, da han godt kan arbejde 15-20 timer om ugen, og dermed gerne vil overgå til at være deltidssygemeldt. Jeg har svært ved at få planlagt arbejdet i virksomheden med en medarbejder på så få timer. Men kan jeg sige nej, eller er jeg forpligtet til at acceptere deltidssygemeldingen?
Svar
Der kan være mange grunde til, at det driftsmæssigt kan være svært at tilrettelægge arbejdet med en deltidssygemeldt medarbejder. Men du er som arbejdsgiver heller ikke forpligtet til at acceptere deltidssygemeldingen, hvis du ikke ønsker det. Så du kan godt sige nej.
Spørgsmål om dette emne: Kontakt Gitte, Celia eller Susanne på tlf. 32630470

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Har vores nye medarbejder ret til at holde orlov, og skal vi betale ham løn?
Spørgsmål
For to måneder siden ansatte vi en ny tømrersvend på fuldtid. Han er dygtig og god til sit arbejde, så vi er glade for ham. Han skal snart være far, og derfor har han fortalt os, at han gerne vil holde orlov. Vi vil nødigt undvære ham, men selvfølgelig skal han have orlov hvis han har ret til det.
Hvor meget orlov kan han holde, og skal vi betale ham løn?
Svar
Jeres medarbejder har ret til at holde 2 ugers fædreorlov indenfor de første 14 uger efter fødslen, og typisk holdes de to uger lige efter barnet er født.
Derefter er der 32 ugers forældreorlov, som forældrene kan dele.
På fødselstidspunktet skal han have været ansat i 6 måneder for at have ret til løn under orlov fra jer, og da han ikke har været ansat så længe, er I ikke forpligtet til at betale løn.
Han skal i stedet søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.Husk, at I skal indberette orlovsperioden via virk.dk.
Spørgsmål om dette emne: Kontakt Gitte, Celia eller Susanne på tlf. 32630470

 

Tidsbegrænset ansættelse og opsigelse
Spørgsmål
En af vores murersvende er ansat på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt i lidt over ét år. Nu er den ved at løbe ud, og jeg bliver derfor i tvivl om, hvad jeg skal gøre i den forbindelse. Skal jeg opsige ham med det varsel, han nu har
efter overenskomsten?
Svar
Når man ansætter en svend på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, så står der i kontrakten, hvilken dato han starter, og hvilken dato han slutter. Det betyder, at du med denne ansættelseskontrakt både har ansat og opsagt medarbejderen på én og samme gang. Du skal derfor ikke opsige ham igen. Når slutdatoen der står i kontrakten kommer, så fratræder han den dag uden yderligere.
Spørgsmål om dette emne: Kontakt Gitte, Celia eller Susanne på tlf. 32630470

 

Må man udbetale feriepenge til en svend der ikke holder ferie?
Spørgsmål
Vi har en svend, der gerne vil tjene lidt ekstra penge hen over sommeren. Han har derfor spurgt os, om han ikke bare kan arbejde i stedet for at holde sommerferie, men alligevel få udbetalt sine feriepenge. Vi er meget i tvivl om vi må udbetale feriepenge til ham, når han ikke holder ferie? Må vi det?
Svar
Hvis medarbejderen skal have udbetalt feriepenge uden at holde ferie, så kræver det en lovlig grund til at skippe ferien. Det kaldes også en gyldig feriehindring, og det kan f.eks. være ved barsel, adoption, værnepligt, sygdom eller orlov m.v. Der er en udtømmende liste over gyldige feriehindringer i ferieloven. Et stort arbejdspres eller at man hellere vil arbejde og tjene flere penge end at holde ferie er ikke gyldige feriehindring. Så hvis det er årsagen til at medarbejderen ikke har holdt ferie, så kan vedkommende ikke få udbetalt sine feriepenge. Så med andre ord, så må I ikke udbetale feriepenge til svenden i den situation.
Spørgsmål om dette emne: Kontakt Gitte, Celia eller Susanne på tlf. 32630470

 

 

Opsigelse ved længerevarende sygdom
Spørgsmål
Vi har en svend, vi har haft ét års tid. Nu er han uheldigvis blevet syg og har været det i et par måneder indtil videre. Han kan ikke sige noget om, hvornår han kommer tilbage. Vi vil faktisk gerne opsige ham. Men nu bliver vi i tvivl om vi må opsige ham, når han er syg?
Svar
En svend på Bygge- og Anlægsoverenskomsten er beskyttet mod opsigelse under sygdom, når han har mere end 8 ugers ansættelse. Og den beskyttelse har svenden i op til 4 måneder, hvis sygdommen varer så længe. I jeres situation betyder det, at i ikke kan opsige ham på nuværende tidspunkt, hvor han er syg. Men hvis han raskmelder sig, så er han ikke længere beskyttet. Så gælder de sædvanlige opsigelsesregler.Du skal også være opmærksom på, at hvis medarbejderen er syg i 4 måneder, så betragtes ansættelsesforholdet herefter som ophørt uden nærmere varsel. Dog anbefaler Dansk Håndværk, at du skriftligt informerer medarbejderen om dette.
Spørgsmål om dette emne: Kontakt Gitte, Celia eller Susanne på tlf. 32630470

 

 

Fædreorlov og helligdage
Spørgsmål
En af vores svende har netop været på fædreorlov i 2 uger. Under fædreorloven var der én søgnehelligdag. Svenden spurgte, om hans orlov så ikke skulle forlænges med én dag, for at han reelt fik 2 ugers orlov. Vi har aflønnet ham fra SH-sparringen på søgnehelligdagen, men har ikke forlænget hans orlov. Men skulle hans orlov egentlig have være forlænget med én dag?
Svar
Nej, svenden har ikke ret til én ekstra dags orlov, fordi der faldt en søgnehelligdag i orlovsperioden. Orloven består af 14 kalenderdage og bliver ikke forlænget, uanset hvor mange helligdage eller fridage, der er i perioden. Og det er i øvrigt rigtigt, som du har gjort det, ved at betale fra SH-opsparingen på søgnehelligdagen.
Spørgsmål om dette emne: Kontakt Gitte, Celia eller Susanne på tlf. 32630470

Du kan løbende finde flere Spørgsmål & Svar herunder, efterhånden som de relevante emner dukker op.

 

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.