Spørgsmål & Svar

Her kan du fremover læse oftest stillede spørgsmål fra Dansk Håndværks medlemmer, og du kan se hvad Dansk Håndværks eksperter har svarede på dem. Spørgsmål og svar tilføjes løbende og er inddelt i kategorier. De kan dreje sig om alt fra personalejura, byggejura til byggetekniske spørgsmål m.v.

 

Juridiske spørgsmål besvares af:

Gitte Thune, jurist
gt@dhv.dk
Celia Guldhammer, jurist
cg@dhv.dk
Susanne Oldenburg, jurist
swo@dhv.dk

 

 

Må man udbetale feriepenge til en svend der ikke holder ferie?
Spørgsmål
Vi har en svend, der gerne vil tjene lidt ekstra penge hen over sommeren. Han har derfor spurgt os, om han ikke bare kan arbejde i stedet for at holde sommerferie, men alligevel få udbetalt sine feriepenge. Vi er meget i tvivl om vi må udbetale feriepenge til ham, når han ikke holder ferie? Må vi det?
Svar
Hvis medarbejderen skal have udbetalt feriepenge uden at holde ferie, så kræver det en lovlig grund til at skippe ferien. Det kaldes også en gyldig feriehindring, og det kan f.eks. være ved barsel, adoption, værnepligt, sygdom eller orlov m.v. Der er en udtømmende liste over gyldige feriehindringer i ferieloven. Et stort arbejdspres eller at man hellere vil arbejde og tjene flere penge end at holde ferie er ikke gyldige feriehindring. Så hvis det er årsagen til at medarbejderen ikke har holdt ferie, så kan vedkommende ikke få udbetalt sine feriepenge. Så med andre ord, så må I ikke udbetale feriepenge til svenden i den situation.
Spørgsmål om dette emne: Kontakt Gitte, Celia eller Susanne på tlf. 32630470

 

 

Opsigelse ved længerevarende sygdom
Spørgsmål
Vi har en svend, vi har haft ét års tid. Nu er han uheldigvis blevet syg og har været det i et par måneder indtil videre. Han kan ikke sige noget om, hvornår han kommer tilbage. Vi vil faktisk gerne opsige ham. Men nu bliver vi i tvivl om vi må opsige ham, når han er syg?
Svar
En svend på Bygge- og Anlægsoverenskomsten er beskyttet mod opsigelse under sygdom, når han har mere end 8 ugers ansættelse. Og den beskyttelse har svenden i op til 4 måneder, hvis sygdommen varer så længe. I jeres situation betyder det, at i ikke kan opsige ham på nuværende tidspunkt, hvor han er syg. Men hvis han raskmelder sig, så er han ikke længere beskyttet. Så gælder de sædvanlige opsigelsesregler.Du skal også være opmærksom på, at hvis medarbejderen er syg i 4 måneder, så betragtes ansættelsesforholdet herefter som ophørt uden nærmere varsel. Dog anbefaler Dansk Håndværk, at du skriftligt informerer medarbejderen om dette.
Spørgsmål om dette emne: Kontakt Gitte, Celia eller Susanne på tlf. 32630470

 

 

Fædreorlov og helligdage
Spørgsmål
En af vores svende har netop været på fædreorlov i 2 uger. Under fædreorloven var der én søgnehelligdag. Svenden spurgte, om hans orlov så ikke skulle forlænges med én dag, for at han reelt fik 2 ugers orlov. Vi har aflønnet ham fra SH-sparringen på søgnehelligdagen, men har ikke forlænget hans orlov. Men skulle hans orlov egentlig have være forlænget med én dag?
Svar
Nej, svenden har ikke ret til én ekstra dags orlov, fordi der faldt en søgnehelligdag i orlovsperioden. Orloven består af 14 kalenderdage og bliver ikke forlænget, uanset hvor mange helligdage eller fridage, der er i perioden. Og det er i øvrigt rigtigt, som du har gjort det, ved at betale fra SH-opsparingen på søgnehelligdagen.
Spørgsmål om dette emne: Kontakt Gitte, Celia eller Susanne på tlf. 32630470

Du kan løbende finde flere Spørgsmål & Svar herunder, efterhånden som de relevante emner dukker op.

 

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.