Udbudsret

Ved større byggeopgaver, hvor det offentlige er bygherre gælder særlige regler, når der skal bygges. Disse opgaver skal udbydes til flere parter, der således har mulighed for at byde ind på opgaverne.

Man skelner overordnet set mellem opgaver, der er omfattet af tilbudsloven og de noget større opgaver, der er omfattet af udbudsloven.

Fælles for begge regelsæt er ønsket fra bygherre/ordregivers side om at skærpe konkurrencen. De to regelsæt og selve processen omkring at afgive tilbud i henhold til enten tilbudsloven eller udbudsloven er ofte meget kompleks.

Hos Dansk Håndværk kan vi også hjælpe i forhold til udbudsspørgsmål, særligt hvis du føler dig forbigået i en udbudsrunde, så kan vi vurdere om der er grundlag for, at du kan fremføre et krav.

Link til Tilbudsloven

Link til Udbudsloven