Barn syg

I vores overenskomster er det reguleret forskelligt, hvor meget og hvor længe virksomheden skal betale ved frihed i forbindelse med syge børn. Dog er det i alle overenskomster fastslået, at der skal være tale om syge og hjemmeværende børn under 14 år, og at det kun er den ene forældre, der kan gøre brug af ordningen.

Bygge- og Anlægsoverenskomst:
Efter 3 måneders anciennitet er medarbejderen berettiget til fri med løn på den 1. hele sygedag. Hvis barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen af den grund må forlade arbejdet betales der for de tabte timer den pågældende arbejdsdag, derudover betales for barnets efterfølgende hele sygedag.

Industri- og Værkstedsoverenskomst:
Efter 6 måneders anciennitet er medarbejderen berettiget til fri med løn på den 1. hele sygedag. Hvis barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen af den grund må forlade arbejdet betales der for de tabte timer den pågældende arbejdsdag, derudover betales for barnets efterfølgende hele sygedag.

Auto- og boligmonteringsoverenskomst:
Efter 6 måneders anciennitet er medarbejderen berettiget til fri med løn på barnets 2 første sygedage.

Bygge- og Anlægsoverenskomsten

Timelønsansatte:

Der skal betales løn svarende til løn under sygdom – Se nøgletal her.

Funktionærlignende ansatte:

Funktionærlignende ansatte skal modtage fuld løn under barns 1. sygedag. Her er der ikke nogen maksimal timesats.

Industri- og Værkstedsoverenskomsten

Timelønsansatte:

Der skal betales løn svarende til løn under sygdom – Se nøgletal her.

Funktionærlignende ansatte:

Funktionærlignende ansatte skal modtage fuld løn under barns 1. sygedag. Her er der ikke nogen maksimal timesats.

Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten:

Timelønsansatte:

Der skal betales løn svarende til løn under sygdom – Se nøgletal her.

Funktionærlignende ansatte:

Funktionærlignende ansatte skal modtage fuld løn under barns 1. sygedag. Her er der ikke nogen maksimal timesats.

Elever:

Der skal betales fuld løn til elever ved barns 1. sygedag.

__________________________________________________________________________________

Bemærk: Der kan ikke modtages refusion fra kommunen for barns 1. sygedag.

De seneste satser kan ses her.