Barn syg

I vores overenskomster er det reguleret forskelligt, hvor meget og hvor længe virksomheden skal betale ved frihed i forbindelse med syge børn. Dog er det i alle overenskomster fastslået, at der skal være tale om syge og hjemmeværende børn under 14 år, og at det kun er den ene forældre, der kan gøre brug af ordningen.

Bygge- og Anlægsoverenskomst:
Efter 3 måneders anciennitet er medarbejderen berettiget til fri med løn på den 1. hele sygedag. Hvis barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen af den grund må forlade arbejdet, betales der for de tabte timer den pågældende arbejdsdag, derudover betales for barnets efterfølgende hele sygedag.

Hvis barnet fortsat er sygt efter den første hele sygedag, har medarbejdere og ansatte under uddannelse ret til yderligere en fridag. Dagen holdes uden løn. Dog kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra SH-kontoen, forudsat at der er dækning på kontoen.

Funktionærlignende ansatte er ligeledes omfattet af ovenstående regler.

 

Industri- og Værkstedsoverenskomst:
Efter 6 måneders anciennitet er medarbejderen berettiget til fri med løn på den 1. hele sygedag. Hvis barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen af den grund må forlade arbejdet, betales der for de tabte timer den pågældende arbejdsdag. Derudover betales for barnets efterfølgende hele sygedag.

Hvis barnet fortsat er sygt efter den første hele sygedag, har medarbejdere og ansatte under uddannelse ret til yderligere en fridag. Dagen holdes uden løn. Dog kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra SH-kontoen, forudsat at der er dækning på kontoen.

Funktionærlignende ansatte er ligeledes omfattet af ovenstående regler.

 

Auto- og boligmonteringsoverenskomst:
Efter 6 måneders anciennitet er medarbejderen berettiget til fri med løn på barnets 2 første sygedage. I øvrigt betales der også, hvis barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen af den grund må forlade arbejdet. I så fald betales der for de tabte timer den pågældende arbejdsdag.

Funktionærlignende ansatte er ligeledes omfattet af ovenstående regler.

 

__________________________________________________________________________________

Bemærk: Der kan ikke modtages refusion fra kommunen for barns 1. sygedag.

De seneste satser kan ses her.