Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg

Hvordan opfører man sig, når Arbejdstilsynet kommer?
Vi giver dig her 5 gode råd til hvad du gør når Arbejdstilsynet kigger forbi.

5 gode råd:

  • Få en forklaring på hvorfor AT kommer forbi. Og hvad er formålet med besøget?
  • Sørg altid for at der er en god dialog til den tilsynsførende.
  • Stil altid spørgsmålstegn hvis der er noget der er uforståeligt. Stil også spørgsmål til evt. efterfølgende henvendelser – er du i tvivl så kontakt Dansk Håndværk.
  • Sørg altid for at overholde hørings- og klagefrister.
  • Arbejdstilsynet skal altid udlevere en besøgsrapport når der har været tilsynsbesøg, også selv om der ingen anmærkninger er.