Kom med i nyt netværk om nedrivning

En række organisationer etablerer nu sammen et netværk om nedrivning, der henvender sig til virksomheder, der i praksis støder på problemerne ved nedrivning. Ønsker du at være med, kan du læse mere og tilmelde dig det første møde (se nederst)

Både bygherrer, bygherrerådgivere, miljørådgivere, entreprenører og nedrivere oplever, at nedrivningssager volder særlige udfordringer i samarbejdet.

Uenighed eller uvidenhed om håndtering af miljøfarlige stoffer og planlægning af sikre arbejdsmiljøprocesser giver anledning til konflikter midt i processen og kan have store konsekvenser både for økonomien, men også for den enkelte ansatte og miljøet

Det er fx ikke ukendt på renoveringsprojekter at:

  • Der dukker miljøfremmede stoffer som asbest og PCB op efter udbud,
  • Miljøsaneringen er ikke afgrænset fra selve renoveringen
  • Der opstår konflikter mellem bygherre, miljørådgivere og nedrivere om reglerne for på miljø- og arbejdsmiljøområdet

Nedrivning bliver nogle gange set som et nødvendigt onde i renoveringsprojektet, og bliver derfor ikke altid prioriteret tilstrækkeligt i projektering og planlægning af projektet. Der er behov for i branchen at sætte et særligt fokus på området.

Derfor etablerer Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere nu et netværk om nedrivning sammen med Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.

Målgruppe og formål
Netværket retter sig mod praktikere i hele værdikæden og har til formål er at sætte fokus på, hvordan nedrivningsprojekter kan blive gennemført bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, herunder også i forhold til affaldshåndtering. Vi vil afdække udfordringerne i nedrivningsprojekter og pege på løsninger, der virker i praksis hos de enkelte aktører i de enkelte faser.

Vi går sammen, fordi vi gerne vil sikre en mere helhedsorienteret nedrivningsproces, hvor al lovgivning tages i betragtning, og alle aktører samarbejder om processen.

Basis for tænketank?
Vi vil undervejs undersøge interessen og muligheden for at nedsætte en tænketank omkring nedrivning, så vi på brancheniveau kan forbedre nedrivningsprojekter gennem branchematerialer, påvirkning af lovgivning og pressedækning.

Læs mere om netværket og tilmeld dig det første møde her