Konkurrenceret

Konkurrenceretten kom på alles læber i forbindelse med sagerne fra 2011 om ”Byggekartellet” i Storkøbenhavn. Formålet med vores konkurrencelovgivning er at fremme effektiv ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere, hvilket bl.a. betyder et strengt forbud mod at indgå konkurrencebegrænsende aftaler, som f.eks. karteller.

Såfremt du har spørgsmål om samarbejder med en anden virksomhed eller andre spørgsmål af mulig konkurrenceretlige karakter, så kontakt Dansk Håndværk og få vurderet din sag.

Link til Konkurrenceloven

Vær altid OBS på konkurrencelovens regler

Det er ulovligt at drøfte priser med kolleger, og at lave konkurrencebegrænsende aftaler.
Læs mere her.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er afhængig af informationer udefra for at håndhæve konkurrenceloven. Vi hører gerne fra dig, hvis du har mistanke om brud på konkurrencereglerne.
Læs mere her.