Tillidsrepræsentant

I hver virksomhed eller på hver arbejdsplads med mindst 5 medarbejdere, udvælger de der beskæftigede medarbejdere af deres midte en medarbejder til at være tillidsrepræsentant over for virksomheden eller dennes repræsentant.

Går antallet af medarbejdere, hvor der er valgt tillidsrepræsentant, ned til 4 eller derunder, ophører tillidsrepræsentanthvervet, medmindre begge parter ønsker det opretholdt.
På arbejdspladser med 4 medarbejdere eller derunder vælges ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det.

En medarbejder kan kun deltage i valg af én tillidsrepræsentant på samme arbejdssted eller virksomhed, og medregnes ikke i grundlaget for valg af mere end én tillidsrepræsentant.
Valgperioden for en tillidsrepræsentant er maksimalt 2 år. Genvalg kan finde sted.

Se Bygge- og Anlægsoverenskomsten §74.