Hvad koster det at være medlem?

Indmeldelsesgebyr

Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr på 3.000 kr. (ekskl. moms).

Kontingent

Kontingentet til Dansk Håndværk består af et virksomhedskontingent, som alle betaler. Hvis virksomheden har mere end én ansatte, betales et medarbejderkontingent. Desuden betales et bidrag til Garantiordningen. Kontingentet opkræves kvartalsvis bagud.

Virksomhedskontingent

Alle medlemsvirksomheder betaler et virksomhedskontingent på 4.200 kr. (ekskl. moms) om året. Første medarbejder er indeholdt i virksomhedskontingentet.

Medarbejderkontingent

Medlemsvirksomheder med mere end én medarbejder betaler herudover et årligt medarbejderkontingent pr. årsværk efter følgende takster:

  • 2-10 årsværk: 1.380 kr.
  • 11-20 årsværk: 1.260 kr.
  • 21-30 årsværk: 1.140 kr.
  • 31-50 årsværk: 1.020 kr.
  • 51- og derover: 900 kr.

Dog maksimalt 96.755 pr. år.

Garantiordning

Hver virksomhed betaler et bidrag på 1.000 kr. (ekskl. moms) pr. år

Kontingenteksempler


En virksomhed uden ansatte:

Kontingent pr. måned Kontingent pr. kvartal Kontingent pr. år
433 kr. (ekskl. moms) 1.300 kr. (ekskl. moms) 5.200 kr. (ekskl. moms)


En virksomhed med 5 ansatte:

Kontingent pr. måned Kontingent pr. kvartal Kontingent pr. år
893 kr. (ekskl. moms) 2.680 kr. (ekskl. moms) 10.720 kr. (ekskl. moms)


En virksomhed med 12 ansatte:

Kontingent pr. måned Kontingent pr. kvartal Kontingent pr. år
1.678 kr. (ekskl. moms) 5.035 kr. (ekskl. moms) 20.140 kr. (ekskl. moms)

 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 53 53 44 11 eller mail dhv@dhv.dk