Hvad koster det at være medlem?

Indmeldelsesgebyr

Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr på kr. 3.000,-. (ekskl. moms).

Kontingent

Kontingentet til Dansk Håndværk består af et Grundkontingent, som alle betaler og hvis virksomheden har ansatte, betales et Lønsumskontingent. Desuden betales et bidrag til Garantiordningen. Kontingentet opkræves kvartalsvis bagud.

Grundkontingent

Hver medlemsvirksomhed betaler et grundkontingent på kr. 1.050,- pr. kvartal. (ekskl. moms)

Lønsumskontingent:

Lønsumskontingentet beregnes af virksomhedens totale årlige lønsum  og betales kvartalsvis (ekskl. moms)
0,35 % (af lønsum op til 10. mill. kr.)
0,20 % (af lønsum fra 10. mill. kr.)
Reguleres hvert år på basis af den faktiske lønsum, dog maksimalt 94.580 kr. (2021) pr. år.

Garantiordning

Hver virksomhed betaler et bidrag på kr. 250,- pr. kvartal (ekskl. moms)

Kontingenteksempler:

En virksomhed uden ansatte:
kvartalsvis betales 1.300,- kr. (ekskl. moms).

En virksomhed med 5 ansatte
(skønnet årlig lønsum, 1.750.000- kr.)
kvartalsvis betales 2.919,- kr. (ekskl. moms).

Klik her for at søge om medlemskab

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte medlemskonsulent Johannes Ree på tlf. 22 50 48 81 eller mail jr@dhv.dk