Politiske interesser

Interesser er ofte forskellige. Medarbejdere har nogle interesser. Arbejdsgivere har andre.

Det samme gør sig gældende i forholdet mellem små og store håndværksvirksomheder, og i forholdet mellem udførende håndværkere og projekterende rådgivere. Det mærkes tydeligt i mange sammenhænge.

Og at det forholder sig sådan er ganske naturligt, da parternes tilgange og ønsker er forskellige.

I Dansk Håndværk er vi af den overbevisning, at man ikke kan varetage alles interesser. For hvem er så vigtigst? Vi varetager udelukkende små og mellemstore håndværksvirksomheders interesser.

Vores politiske interesseområder er:

Bekæmpelse af unfair konkurrence

Vi bekæmper unfair konkurrence i håndværksbranchen. Unfair konkurrence fra danske og udenlandske virksomheder, som arbejder uden for overenskomsterne og lovgivningen. Unfair konkurrence rammer især små og mellemstore virksomheder, hvorfor det er en mærkesag for os at sikre ordnede forhold og en fair konkurrence.
Læs mere.

Bedre adgang til offentlige opgaver

Vi arbejder på at skabe bedre adgang til offentlige opgaver for små og mellemstore håndværksvirksomheder. Vi mener, at offentlige opgaver skal udbydes i fagentreprise, så små og mellemstore håndværksvirksomheder også har mulighed for at byde på opgaven.
Læs mere.

Uddannelse skaber kvalificeret arbejdskraft

Uddannelse er vigtigt for at følge med udviklingen, men uddannelse er også vigtigt for at skabe udviklingen. Vi har derfor altid fokus på uddannelse af lærlinge, svende og mestre, så vi sikrer den fornødne kvalificerede arbejdskraft i fremtiden.
Læs mere.

Vækst og udvikling i hele Danmark

De små og mellemstore håndværksvirksomheder er livsnerven i den danske byggebranche, og udgør rygraden i lokalområdernes erhvervsliv. De har en lang tradition for at påtage sig en vigtig rolle i lokalsamfund over alt i Danmark. Vi arbejder for at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder over alt i Danmark.
Læs mere.

Digitalisering, samarbejde og kvalitet

Med fokus på gode byggeprocesser og digitalisering arbejder vi med at fremme samarbejdet og kvaliteten i den danske byggebranche til gavn for alle involverede parter. Forudsætningen for et godt byggeri er, efter vores opfattelse, en ordentlig forventningsafstemning mellem parterne, et ærligt samarbejde og tæt løbende dialog.
Læs mere.

Bæredygtigt håndværk

Dansk Håndværk arbejder med at fremme det bæredygtige håndværk og brugen af bæredygtige byggematerialer. Med udgangspunkt i FN´s 17 verdensmål medvirker Dansk Håndværk til at finde klimamæssige løsninger, og arbejder for, at Danmark opnår sit klimamål om 30 procents reduktion af drivhusgasser i 2030.
Læs mere.

Dansk Håndværk er medlem af SMVdanmark

Se de mærkesager som vi samarbejder med SMVdanmark om her.