Fortæl omverdenen om dine resultater

Kunder lægger i stigende grad vægt på bæredygtighed og grøn profil, når de vælger virksomheder og produkter. Derfor skal du fortæller omverdenen om dine resultater og mål. Det kan du gøre både direkte og via dine medarbejdere.

Kommunikere resultater til medarbejderne
Det er vigtigt at medarbejderne inddrages. De skal nemlig kunne svare, når fru Jensen spørger om vinduerne er lavet af bæredygtigt træ. Svendene skal endda kunne tilføje at de materialer, der blev brugt ved renoveringen af hendes loft også var valgt med særligt hensyn til miljøet – uden at det gik ud over hendes pris. Og når hun spørger om man kører i el-bil, skal svenden kunne fortælle, at det sker næste år – fordi det vil være miljømæssigt forkert at skifte bilen, før den er slidt tilstrækkeligt ned. Husk også medarbejderen hjemme på kontoret, som skal kunne svarer på spørgsmål fra kunder, skrive tilbud og lignende.

Kommunikere resultater til kunder
Din liste fra tidligere er grundlaget for at fortælle omverdenen om virksomhedens grønne profil. Det skal gøres kort og præcist, så det er tydeligt, at man vægter bæredygtige løsninger i det omfang det er økonomisk ansvarligt i forhold til kunden og at man i sit arbejde både i virksomheden og hos kunden tager hensyn til miljøet.

Man bør også bruge viden fra sine leverandører. Køber man eksempelvis ofte materialer eller elementer fra den samme leverandør, så spørg efter faktaark om det vindue og de spær, der bruges eller om det trægulv, der lægges. De oplysninger kan desuden vedlægges tilbud o.l.

Samtidigt kan man i sin profil beskrive, at man i sit valg af leverandører også tager hensyn til, om de arbejder med bæredygtighed.

Desuden skal man være klar til at tale med kunden om den grønne profil, når man er på besøg, giver tilbud eller undervejs i opgaven. Vær klar til at svare, hvis kunden spørger eller fremhæv selv et produkt eller en arbejdsform, der er særligt miljøvenligt. Husk også, at arbejde med affaldshåndtering, kan være et område kunden vægter.

Kort det ned til punkter på nettet
Vis jeres resultater og mål på netsiden ved i punktform at fortælle om virksomhedens grønne strategi. Skriv eksempelvis: Træ er grundlæggende et af de mest miljørigtige produkter, men vi gør endnu mere fordi vi: Vælger produkter, der er fremstillet af bæredygtigt træ – Bruger materialer, der kan repareres frem for at smides væk – Kører i el-biler for at nedbringe forureningen … og så videre, alt efter hvilke delpunkter man har gennemført. Så kan man tilføje flere, efterhånden som de kommer til.

Vis profilen når du afgiver tilbud
Kunder – ikke mindst det offentlige – vægter i højere grad miljøet end tidligere. Derfor skal det med, når man afgiver tilbud. Det kan gøres ved at man samler sin grønne profil i en kort oversigt magen til den på netsiden. Den kan så indgå som en fast oplysning ved alle tilbud.

 

    ARTIKLEN ER EN DEL AF SERIEN

Få en bæredygtig og grøn profil

Gå videre til næste del: Sådan gør du – konkret eksempel