Arbejdstid

Den daglige og ugentlige arbejdstid for virksomhedens medarbejdere er reguleret af de overenskomster Dansk Håndværk har indgået med 3F.

I overenskomsterne er der bl.a. beskrevet følgende:

  • Arbejdstidens længde
  • Arbejdstidens placering
  • Pauser
  • Forskudt tid
  • Varierende daglig/ugentlig arbejdstid
  • Weekendarbejde
  • Flextid
  • Deltid
  • Skifteholdsarbejde

I forbindelse med placeringen af arbejdstiden og pauser skal medarbejderne høres, men i sidste ende kan det fastsættes ud fra virksomhedens tarv.

Det er ikke alt, der er muligt at iværksætte inden for alle overenskomster, så du er velkommen til at kontakte Dansk Håndværk, hvis der opstår tvivl om reglerne.