Barsel

En medarbejder der får et barn, har i henhold til overenskomsten visse rettigheder for så vidt angår løn under barsel.

Bortset fra satserne for løn under barsel er reglerne ens for alle Dansk Håndværks overenskomster.

Anciennitetskrav

Medarbejdere der på fødsels- eller adoptionstidspunktet har 6 måneders anciennitet hos virksomheden, har ret til at modtage løn under barsel fra virksomheden. Har medarbejderen kortere anciennitet, har virksomheden ingen forpligtelse til at betale løn under barsel og medarbejderen henvises til kommunen og muligheden for at modtage barselsdagpenge.

Virksomheden skal altid indberette medarbejderens barselsperioder på virk.dk. uanset om virksomheden betaler løn under barsel eller ej.

Mødre med 6 måneders anciennitet har ret til at modtage løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Derudover har mødre ret til at modtage løn under barsel i indtil 8 uger, (forældreorlov). Disse uger skal placeres inden for 52 uger efter fødslen.
Under mødres 14 ugers barselsorlov indbetales et forhøjet pensionsbidrag.

Fædre med 6 måneders anciennitet har ret til at modtage  2 ugers løn under barsel, der placeres inden for 14 uger efter fødslen (fædreorlov). Derudover har fædre ret til at modtage løn under barsel i indtil 8 uger (forældreorlov). Disse uger skal placeres inden for 52 uger efter fødslen.

Løn under barsel

Satserne for løn under barsel kan ses her.

Der skal af de nævnte beløb beregnes SH, feriegodtgørelse og pension.

Refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk

Virksomheder der er medlem af Dansk Håndværk, er omfattet af barselsudligningsordningen; barsel.dk
Virksomheden skal søge om refusion på virk.dk. for at få refusion af barselsdagpenge. Barsel.dk får automatisk besked om refusionsudbetalingen og udbetaler automatisk refusion fra barselsudligningsordningen hvert kvartal. Refusionen bliver sat ind på virksomhedens NemKonto.

Læs mere om barselsdagpengerefusion på virk.dk her.
Læs mere om barsel.dk her.