Barsel

Reglerne omkring orlov ved barns fødsel eller adoption kan give problemer, fordi både reglerne i barselsloven og regler i overenskomsten regulerer området. Desuden har man forskellige rettigheder alt efter om man er mor eller den der tager barselsorloven, eller man er far eller medmor.

Reglerne der er beskrevet her beskriver virksomhedens pligt til at betale løn under orloven. Medarbejderen har dog yderligere ret til frihed efter barselsloven. Når medarbejderen ikke modtager løn fra arbejdsgiver, så kan medarbejderen søge barselsdagpenge fra kommunen. Medarbejderne kan læse meget mere om deres orlovsrettigheder på Borger.dk

Refusion:

Det er en betingelse for at arbejdsgiver skal betale løn under orloven at arbejdsgiver har mulighed for at søge refusion for den maksimale dagpengenesats.  Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Virksomheden søger refusion inde på virk.dk. Er der penge i fonden barsel.dk vil man ved at søge refusion af barselsdagpengene også automatisk søge refusion i barsel.dk.

Læs mere om barselsdagpengerefusion på virk.dk her.
Læs mere om barsel.dk her.

OBS! Kun Bygge- Anlægsoverenskomst. Arbejdsgivere der har beløb, der oversiger, der overstiger 225 kr. i timen kan søge om refusion fra Håndværkets Udviklingsfond fra den 1. juli 2021.

Læs mere om refusion fra Håndværkets Udviklingsfond her.

Pension:

Under barselsorloven har medarbejderne krav på et forhøjet pensionsbidrag, hvis medarbejderen har 6 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.  Arbejdsgiverdelen er 8,50 kr. per time, og medarbejderdelen er 4,25 kr. per time.

 

Læs nærmere om reglerne på de enkelte overenskomster her under:

Bygge- og Anlægsoverenskomst 2021-2024

Industri- og Værkstedsoverenskomst 2021-2014

Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2021-2024