Corona: Råd og regler om sundhed og ledelse

 

Følgende tekster om SUNDHED kan læses herunder:

 • Dit ansvar som arbejdsgiver, arbejdsmiljø
 • Risiko for smitte hos kunder
 • Risiko for smitte via materialer, pakker o.l.
 • Hvad må virksomheden spørge om og gøre
 • Sikker ledelse i forhold til ansatte og kunder

Følgende tekster om LEDELSE kan læses herunder:

 • Erfarne ledere hjælper gratis
 • Skab tryghed hos ansatte og kunder: 18 gode råd
 • Gradvis genåbning eller arbejde hjemme fra (opdateret 14/4)
 • Vær en synlig og ærlig leder
 • Andres råd til dine ansatte
 • Hold dig opdateret

SUNDHED:

DIT ANSVAR SOM ARBEJDSGIVER – arbejdsmiljø
Generel oplyser arbejdstilsynet i forhold til coronavirus, at du som arbejdsgiver skal kortlægge, om der er risiko for, at dine medarbejdere kan blive udsat for smitte med coronavirus fra fx kunder, klienter eller andre medarbejdere. Hvis det er tilfældet, skal du iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen.


RISIKO FOR SMITTE HOS KUNDER: Hvad skal man gøre
Hvis man mener, at en kunde udgør en smitterisiko, skal man kræve, at der træffes særlige foranstaltninger, før man udfører arbejdet for kunden. Ellers skal man blive væk. Hvis en svend er i kvalificeret tvivl, om hvorvidt det er sikkert at udføre arbejdet ude hos en kunde, så må han nægte at udføre arbejdet.


RISIKO FOR SMITTE FRA MATERIALER MM: Hvad skal man gøre
Hvad med materialer, pakker, emballager o.s.v., fra område med smitte?
Coronavirus kan overleve på overflader, men levetiden reduceres kraftigt af fx sollys. Der er mindre risiko for at blive smittet via pakker og materialer fra smitteområder, som har været undervejs i flere dage og ved meget svingende temperaturer eller har stået ude. Almindelig håndhygiejne – vask/afspritning – er derfor anbefalet ifb. med håndtering af materialer, der er leveret af andre, ligesom det anbefales at værktøj i mindst mulig grad deles – og når det er nødvendigt – afsprittes før brug af andre..


SPØRGSMÅL TIL OG OPLYSNINGER OM ANSATTE. Hvad må virksomheden gøre:
Hvis en medarbejder er sygemeldt må man normalt ikke videregive denne oplysning til øvrige ansatte – det gælder også coronavirus. Datatilsynet oplyser dog, at alt efter omstændighederne kan det være berettiget, at en virksomhed oplyser at en medarbejder er smittet med coronavirus, hvis begrundelsen er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler. Det er meget vigtigt at dette er sagligt begrundet og begrænses mest muligt. Overvej derfor om målet kan opnås ved at give færre oplysninger eller træffe andre foranstaltninger.

Virksomheden må ikke på egen hånd iværksætte særlige foranstaltninger, som eksempelvis kræve at medarbejdere får taget deres temperatur, når de møder på arbejde. Virksomheden bør i stedet opfordre ansatte til at kontakte virksomheden telefonisk, hvis de føler sig syge  – hvorefter man kan aftale om den ansatte bør møde op.


LEDELSE:

Erfarne ledere hjælper gratis under krisen
Via Early Warning-programmet kan små og mellemstore virksomheder gratis råd og vejledning. Der er gratis adgang til en sparring, som er velafprøvet i forhold til at hjælpe virksomheder, som oplever bump på vejen eller allerede er i økonomisk krise. Early Warning står som følge af Corona-situationen klar med rutinerede konsulenter og et korps af 80 frivillige erhvervsfolk, der kan hjælpe uden beregning og som gør en ekstra bindsats i den nuværende situation.


SKAB TRYGHED HOS ANSATTE OG KUNDER: 18 gode råd til hvad du kan gøre
Det er vigtigt, at du som leder er med til at skabe tryghed – både for dine ansatte og i forhold til dine kunder.

Dansk Håndværk har derfor samlet en række gode råd og anbefalinger til, hvordan du kan gøre det, så du både kan holde din virksomhed kørende og signalere overfor dine kunder, at du og dine medarbejdere tager de nødvendige forholdsregler.


Opdateret 14/4 Genåbning: Gradvis genåbning af virksomheder 
Regeringen opfordrede fortsat til at medarbejdere i et vist omfang arbejder hjemme, afspadserer, arbejder i skiftehold eller tager ferie for at minimere risikoen for smitte af coronavirus. Men virksomhederne skal ikke lukke ned –  understreger regeringen. Regeringen har fra 14. april opfordret til at virksomheder der har været lukket ned eller delvist send ansatte hjem i det omfang det er muligt begynde at tage medarbejderne tilbage igen. Der er i den sammenhæng udarbejdet Retningslinjerne om ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser (se link nedenfor).  Det er fortsat fornuftigt ikke at samle medarbejdere på virksomheden ved arbejdsdagens start og slutning, hvis det ikke er nødvendigt. Medarbejdere kan køre direkte til og fra den opgave de har, så de i videst muligt omfang undgår at samles med kolleger.

Begræns brug af offentlig transport
I forbindelse med ansattes behov for at bruge offentlig transport til/fra arbejde fra 14. april er der udarbejdet en opfordring for at undgå smitte hvis mange bruger off. transport samtidigt. Det skal begrænse belastningen på den kollektive transport (se link nedenfor).

Du skal som leder være god til at kommunikere med medarbejdere og holde dem og dig selv opdateret om arbejdet og de udfordringer det måtte opstå, så du kan lede og vejlede medarbejderene.


LEDELSE: Vær en synlig og ærlig leder
Ligesom du selv er usikker på situationen, opstår der en række spørgsmål og bekymringer hos dine medarbejdere. Sørg derfor for at afklare dem hurtigt og ærligt for at skabe tryghed og ro hos dine medarbejdere, så I i fællesskab fortsat kan holde fokus på at skabe de resultater, der er behov for. Lyt til om dine medarbejder har særlige udfordringer mht fx børnepasning og fortæl hvilke behov du har af hensyn til virksomheden. På den måde kan I sammen finde fleksible løsninger. Hverken du eller dine medarbejdere har brug for at situationen går i hårdknude i disse dag.
Det er vigtigt, at du løbende kommunikerer klart og tydeligt om, hvordan I håndterer situationen. Både internt blandt medarbejderne og eksternt i forhold til kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.


SET FRA MEDARBEJDEREN: Andres råd til de ansatte
Særligt i de første dage af denne situation er det vigtigt at du, som en dygtig leder, er med til at få tingene til at fungere. I forhold til de problemer og udfordringer dine medarbejdere har, kan det være en fordel for dig at vide, hvad dine ansattes organisation (3F) råder dem til i konkrete sammenhænge.

– Du kan finde 3F’s råd og vejledning til de ansatte på denne netside.
– Du kan finde FH’s (tidligere LO) råd og vejledning til ansatte på denne netside


HOLD DIG OPDATERET: 
Vi opdaterer løbende vores information her på netsiden. Informationerne er opdelt efter hovedemner – Du finder altid en samlet oversigt med links til hvert hovedemner hvis du fra forsiden af vores netside klikker øverst på den gule overskrift “Coronavirus – hold jer opdaterede her.”