Asbestarbejde: Sådan kan virksomheder få en autorisation

Folketinget har med en ændring af arbejdsmiljøloven vedtaget, at nedrivning af asbest efter den 1. januar 2025 kun må udføres af virksomheder med autorisation. Autorisation kan i fremtiden søges hos Sikkerhedsstyrelsen, når en virksomhed opfylder to grundlæggende krav:

  1. Virksomheden skal have et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem og
  2. Virksomheden skal have en godkendt fagligt ansvarlig, der skal være tilknyttet virksomheden i mindst 30 timer om ugen inden for virksomhedens normale forretningstid. Det betyder, at den fagligt ansvarlige skal være til stede i virksomheden for at sikre bemanding, instruktion og tilsyn med virksomhedens autorisationskrævende opgaver.

Kravet om en godkendt fagligt ansvarlig
Virksomhedens fagligt ansvarlige skal sikre, at autorisationskrævende opgaver bemandes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrækkeligt, og at der føres tilstrækkeligt tilsyn med udførelse af arbejdet. Den fagligt ansvarlige skal også sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med bl.a. asbestreglerne.

En person, som skal arbejde som fagligt ansvarlig, skal ansøge Sikkerhedsstyrelsen om at blive godkendt til det. For at blive godkendt som fagligt ansvarlig skal vedkommende have:

  1. den eksisterende 4-dages arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) i arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale med prøveaflæggelse (kompetencegivende prøve), og
  2. en ny, supplerende arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) af kortere varighed for fagligt ansvarlige med prøveaflæggelse (autorisationsprøve).

AMU-udbydere forventes at udbyde den nye AMU fra august/september. Tilmelding til uddannelse som fagligt ansvarlig kan til den tid findes på amukurs.dk.

Arbejdstilsynet har meldt ud, at Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet i løbet af juni 2024 udsteder de nødvendige bekendtgørelser. Samtidig vejleder Arbejdstilsynet om, hvordan man som virksomhed kan få en autorisation.

Som medlem i Dansk Håndværk har du adgang til gratis vejledning hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus, og så snart der foreligger mere konkret information fra Sikkerhedsstyrelsen om ansøgning af autorisation, vil Dansk Håndværk udbyde et webinar i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Læs mere