Garvet arbejdsgiverformand fortsætter kampen for håndværksmestrene

Niels Techen blev torsdag genvalgt som formand på Dansk Håndværks generalforsamling. Dermed fortsætter en af branchens mest garvede skikkelser kampen for at give de små og mellemstore håndværksvirksomheder bedre vilkår.

Det betød derfor at Niels Techen allerede i sin beretning kunne kridte banen op til en af de vigtigste kampe for det kommende år:

En flodbølge af bureaukrati
– Nye krav vælter ind over os som en flodbølge. Vi skal forholde os til begreber som LCA, ESG, GDPR, CSRD, CSDD og nye regler om tidsregistrering, og jeg kunne blive ved. Og så er der også alt dét, som endnu ikke har ramt os, men hvor det kun er et spørgsmål om tid. En analyse blandt SMVdanmarks medlemmer viser, at bureaukratiet årligt koster dem over 14 mia. og at de tilsammen bruger mere end 49 millioner timer på bureaukrati hvert år, fortalte arbejdsgiverformanden.

Beregningen viser, at det svarer til 25.300 fuldtidsstillinger, som de små og mellemstore virksomheder kunne bruge på den egentlige drift frem for at servicere det offentliges krav om indberetninger og dokumentation. Og derfor skal et nyt princip nu vende udviklingen:

En regel ind betyder to ud
– Dansk Håndværk har i samarbejde med SMVdanmark udviklet et sæt nye principper for, hvordan vi kan nedbringe de administrative byrder. Konkret foreslår vi, at der skal indføres et reduktionsmål på 25 procent. Når der indføres nye regler, skal der samtidigt fjernes eksisterende regler, så mængden ikke bare vokser. Vi skal indføre et princip om ”1 regel ind, 2 regler ud”, lød det fra Niels Techen, som også er formand for SMVdanmark.

Det er i det hele taget en bestyrelse med solid erfaring, der kunne konstituere sig efter generalforsamlingen – både i bestyrelsesarbejdet og som selvstændige håndværkere. Tømrermester Klaus Lebæk blev genvalgt som næstformand mens Lars Mouritsen og Poul Jørgensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Desuden fortsætter Kirsten Abitz, Michael Bech og Peter Holm, der ikke var på valg i år.

– Vores opgave er at gøre en forskel i hverdagen for de små og mellemstore virksomheder inden for industri, byggeri og håndværk. Opgaverne og udfordringerne er mange. Derfor er det vigtigt for sekretariatet at have en stærk og klog bestyrelse i baghånden, lød det fra foreningens direktør Morten Frihagen, da han rundede generalforsamlingen af.


Dansk Håndværks bestyrelse efter generalforsamlingen

Formand Niels Techen – Firma: Helmer Christiansen A/S
Næstformand Klaus Lebæk – Firma: Lebæk A/S
Kirsten Abitz, bestyrelsesmedlem – Firma: Møbelværkstedet I/S
Lars Mouritsen, bestyrelsesmedlem – Firma: KOPP-SORØ Tømrer-Snedker A/S
Michael Bech, bestyrelsesmedlem – Firma: Tømrermester Egon Bech A/S
Peter Holm, bestyrelsesmedlem – Firma: Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S
Poul Jørgensen, bestyrelsesmedlem – Firma: ONE WOOD Furniture A/S


OVENSTÅENDE PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK HÅNDVÆRK:
Yderligere oplysninger hos:
Niels Techen, Formand for Dansk Håndværk: Tlf./sms: 46 15 29 55 email niels@h-c.dk
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk: Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk

Link til baggrund om Niels Techen: Portrætartikel marts 2023 – samt: C.V.
Foto til fri brug – klik her (ingen kreditering nødvendig – foto fra Dansk Håndværk)
Forslag til billedtekst: Efter generalforsamlingen torsdag den 30. maj kunne Dansk Håndværks direktør Morten Frihagen ønske direktør og civilingeniør Niels Techen tillykke med genvalget som formand i Dansk Håndværk.