Endeligt kommer den lovede ændring af skat på generationsskifte

Gang på gang har regeringen markedsført den lovede lempelse af skatten på generationsskifte. I dag sker det igen.

– Regeringen skal have ros for at sænke afgiften ved generationsskifte fra 15 til 10 procent. Men desværre er udspillet uden den væsentlige forbedring af bundfradraget, som ville betyde at langt flere små og mellemstore virksomheder kunne videreføres af næste generation. Bundfradraget blev sidst reguleret i den politiske skatteaftale fra december, men her var der stort set blot tale om en pristalsregulering, lyder det fra Dansk Håndværks direktør Morten Frihagen.

Dansk Håndværk håber, at de kommende forhandlinger vil føre til, at en del af de 1,8 mia. i udspillet afsættes til et særligt bundfradrag for virksomheder ved arv eller generationsskifte.

– Helt konkret foreslår vi, at man først skal betale skat af den virksomhedsværdi, der overstiger 5 mio. kr., når man generationsskifter. For mindre virksomheder vil det betyde, at langt flere kan overleve til næste generation, siger direktøren, som understreger at fradraget kun skal gælde reelt aktive virksomheder. Omgåelser kan forhindres ved for eksempel at kræve, at virksomheden har betalt moms de seneste fem år.

————————————
OVENSTÅENDE KOMMENTAR FRA DANSK HÅNDVÆRK:
Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk: Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk

————————————–

Se nedenfor hvad Dansk Håndværk har foreslået og sagt om de politiske forslag siden de første gang blev markedsført ved SVM-regeringens tiltrædelse.

Bundfradrag kan redde små og mellemstore virksomheder ved generationsskifte
24. november 2023 Regeringen har meldt ud, at livet skal gøres lettere for de virksomheder, der står over…

Stadigt lange udsigter for nedsat skat på generationsskifte
14. november 2023 Regeringens varsler med sin 2030 plan igen en nedsættelse af skatten på generationsskifte af virksomheder.…

SMV’erne venter på den lovede nedsættelse af skat på generationsskifte
13. juni 2023 De små virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv, sagde statsministeren, da hun præsenterede SVM-regeringen…

SVM-regeringens mål er godt nyt for SMV’erne
14. december 2022 De små og mellemstore virksomheder – SMV’erne – kan glæde sig over flere ting i SVM-regerings politiske planer. Sådan lyder kommentaren

Dyrt at generationsskifte for SMVerne
5. maj 2021 Sidste år blev det ekstra dyrt når en håndværker prøvede at få sin virksomhed til…

Fakta:

Nuværende bundfradrag i bo- og gaveafgift var i 2023-niveau 321.700 kr. Bundfradraget forhøjes ifølge regeringens aftale om arvereglerne den 14. december 2023 gradvist fra 2026 så den i 2029 udgør 375.000 kr. (Pristalsregulerer man beløbet med det prisindeks der galt for et tilsvarende periode bagud svarer det nuværende beløb på 321.700 til en reel nutidsværdi på 368.824 kr. – den reelle værdiforøgelse er altså på knapt 10.000)