Stigende omkostninger til materialer og arbejde ved boligbyggeri

De samlede omkostninger ved boligbyggeri steg ifølge nye tal fra Danmarks Statistik med 1,0 pct. i første kvartal 2024 i forhold til kvartalet før. De samlede materialeomkostninger voksede med 1,3 mens arbejdsomkostninger voksede med 0,5 pct. i forhold til sidste kvartal.

Ser man på det seneste år, altså fra første kvartal 2023 til første kvartal 2024, så voksede de samlede byggeomkostninger med 1,9 pct., fordelt på 1,7 pct. for arbejdsomkostninger og 2,9 pct. for arbejdsomkostninger.

Arbejdsomkostninger består af løn og øvrige arbejdsomkostninger, det vil sige omkostninger, der ikke har karakter af løn, såsom bidrag til offentlige kasser, uddannelsesomkostninger, frivillige personaleomkostninger mv.

Der findes tal for de forskellige faggrupper (murerarbejde, tømrer- og snedkerarbejde, malerarbejde o.s.v) fordelt på arbejdsomkostninger og materialeomkostninger – dels som et indekstal og i kolonnen til højre som procentvis stigning siden sidste kvartal og derefter som procentvis stigning det seneste år.

Man kan finde de nye tal vedrørende byggeomkostningsindekset for boliger, enfamiliehuse og etageboliger hos Danmarks Statistik ved at klikke her